Vatikán v sobotu oficiálně potvrdil termín letošní papežovy cesty do Česka: Benedikt XVI. od 26. do 28. září navštíví Prahu, Brno a Starou Boleslav. Již dříve uváděný termín tiskové středisko Vatikánu potvrdilo při příležitosti sobotního papežova setkání s českým prezidentem Václavem Klausem.

Papež přijede podle Martina Ervy z tiskového oddělení Pražského hradu na Klausovo pozvání. "Zářijová návštěva byla hlavním tématem rozhovoru. Mluvili ale také o současném vývoji Evropy a Evropské unie i o situaci ve světě. Jak poznamenal poté pan prezident v rozhovoru s novináři, v mnoha ohledech je jejich pohled na svět shodný," řekl ČTK Erva v telefonickém rozhovoru. Klaus se s papežem sešel v jeho soukromé knihovně, po zhruba půl hodině se k nim připojila prezidentova manželka Livia.

Klaus následně rozhovor před novináři hodnotil slovy:

Tato návštěva byla příležitostí k velmi obšírnému a nikoli pouze zdvořilostnímu rozhovoru o dění v dnešním světě, dnešní Evropě, v naší zemi, v církvi i mimo. Papežovým názorům na mnoho věcí rozumím, a třebaže to pro někoho může být překvapením, jeho názory nejsou tak nekonečně vzdálené od těch, které v těchto věcech zastávám já. Věřím, že přijede do České republiky s jasným poselstvím, které bude zřetelné a slyšitelné pro všechny a na to se opravdu velmi těšíme.“

Praha bude Benedikta XVI. hostit po celou dobu návštěvy. Předpokládá se, že mši svatou bude sloužit v neděli v Brně a na poutním místě ve Staré Boleslavi, která je místem umučení a prvního hrobu knížete Václava:


Návštěva Svatého otce bude třídenní a je do jisté míry vázána na svatováclavské oslavy, takže papež bude právě v tento den sloužit mši ve Staré Boleslavi. Pokud jde o organizační složitost, papežská návštěva nepochybně není úplně standardní, ale také to není úplně první návštěva tohoto typu. Přípravy jsou už velmi daleko. Vedeme o tom už řadu měsíců velice pečlivý dialog s biskupskou konferencí. Program návštěvy má už jasné obrysy a dolaďují se jen poslední detaily.“

Soukromý rozhovor v papežově knihovně trval asi 20 minut. Prezident Klaus se ale s Benediktem XVI. nesetkal poprvé:

Už při prvním kratičkém rozhovoru s papežem Benediktem XVI. při jeho inauguraci, kdy jsme mu blahopřáli k jeho zvolení, jsem byl překvapen, jak moc toho o naší zemí ví. Byl přece biskupem v Mnichově, což není od nás daleko. Byl jsem tedy nyní opět pozitivně překvapen tím, jak sleduje vývoj v naší zemi, včetně i jakéhosi cítění toho, kdo je kdo a co zastává za názor a jaké pozice zaujímá. V tomto smyslu byla návštěva věcná a pragmatická a rozhovor nebyl výměnou zdvořilostí, ale věcnou diskusí, která doufám bude v Praze pokračovat.“


Poté Klaus jednal i s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarcisiem Bertonem, s nímž mimo jiné podle Ervy rozebíral i nevyřešenou mezistátní smlouvu mezi ČR a Vatikánem. Prezident setkání hodnotil střízlivě a věcně:

Pokud jde o mezinárodní smlouvu České republiky, konstatovali jsme spolu s kard. Bertonem, že je to problém, který lze dořešit, za předpokladu, že zmizí jeho ideologický nádech a bude řešen prakticky a já jsem připraven k tomuto praktickému dořešení přispět. Myslím si, že je to dosažitelné, ale bude zapotřebí, aby parlament byl uspořádán tak, aby nemohla nastat patová situace 100:100 a mohla vzniknout většina, která je schopná něco prosadit, takže já to vidím pozitivně. Pokud jde o tento problém v souvislosti s mým dnešním rozhovorem se Svatým otcem, potvrdilo se, co jsem očekával, že totiž tento problém je pod hranicí toho, čím by se papež zabýval. Jemu jde o věci mnohem zásadnější, hlubší fundamentálnější a v tomto smyslu je tato smlouva o jedno patro jinde, takže o smlouvě jsme nevyměnili ani jedno jediné slovo. S panem kardinálem jsme o této otázce, samozřejmě, mluvili, a máme jistotu, že po další fázi našich politických soubojů u nás doma bude prostor k tomu tuto otázku vyřešit, bude-li na všech stranách ochota. Já jsem připraven tomu napomoci.“

Klaus navštívil rovněž Suverénní řád maltézských rytířů, kde se sešel s jeho velmistrem.

"Mám radost, že Svatý stolec potvrdil návštěvu papeže a přijal naše pozvání i návrh navštívených míst. Na setkání se Svatým otcem se těšíme a s radostí připravujeme," řekl ČTK olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner.

"Těšil jsem se vždycky na okamžik, kdy budu moci Svatého otce přivítat v brněnské diecézi. Vnímám tento okamžik nejen jako historickou událost, ale i jako povzbuzení pro nás všechny," řekl ČTK brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Benedikt XVI. bude prvním papežem, který do Brna přijede. V neděli 27. září bude sloužit mši na letišti v městské části Tuřany. Mohlo by se jí účastnit 100.000 až 150.000 věřících.

Podzimní návštěva Česka bude letošní třetí zahraniční cestou papeže a celkově třináctou apoštolskou cestou Benedikta XVI. Veřejnost o návštěvě mimo jiné informují internetové stránky www.navstevapapeze.cz.

Benediktův předchůdce, papež Jan Pavel II., navštívil Československo na jaře 1990, pár měsíců po pádu komunistického režimu, a pak ještě dvakrát přijel do České republiky - v letech 1995 a 1997.

Podle ČTK a zpravodajství Radia Vatikán zpracoval -juml-
Foto: Webové stránky Radia Vatikán