V pořadí čtvrté setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu v Hradci Králové. Do srdce východních Čech jsou zváni všichni, kteří touží podpořit pastorační práci s lidmi seniorského věku skrze vlastní formaci a sdílení se s druhými.

Senioři a naděje
Senioři mají dnes ve společnosti a v církvi nemalé zastoupení a jsou její důležitou součástí. Tato důležitost spočívá v životní zkušenosti, vykonané práci, moudrosti a samotné etapě života, jíž procházejí. Jsou přítomným obrazem minulosti, který je propojený s nadějí budoucnosti, pro křesťany s nadějí budoucnosti v Kristu. Senioři jsou jako každá jiná generace na cestě kupředu, ale cesta člověka seniorského věku má být také a zvláště vědomou přípravou na setkání s Kristem, za nímž směřují. Ne sami, ale společně se všemi, s celou církví. Pro seniory může být jednou z nejhorších životních zkušeností samota, opuštění. Tady však křesťané jako údy náležící k jednomu mystickému tělu Kristovu nesmějí zůstat pozadu a mylně se domnívat, že ti starší už to nějak „doklepou“. Zde nastupuje výzva pro všechny lidi dobré vůle, aby se nebáli začít, pokračovat nebo dál rozvíjet svoji křesťanskou činnost právě pro ty, kteří na ni mnohdy čekají, mnohdy si o ni neřeknou anebo volají, ale okolí neslyší. K této službě je důležité lidi inspirovat, povzbuzovat a také je formovat.

Dieceze pro seniory pořádá i další akce, například setkání seniorů s vnoučaty.

Pro koho je akce určena a jaký je její cíl
Celostátní setkání animátorů seniorů je alternativou, která se vydává tímto směrem. Je určena lidem z celé České republiky, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech, v charitních, sociálních i zdravotnických zařízeních a také těm, kdo se o problematiku lidí seniorského věku zajímají a mají zájem aktivně se zapojit především v pastorační práci se seniory. Animátorem seniorů nemusí být výlučně člověk tzv. třetího věku. Může jím být i člověk mladého nebo středního věku. Každý má možnost se zapojit – svým zvláštním způsobem a charismatem.

Celostátní setkání si klade za svůj cíl nabízet těmto lidem každoroční formační podporu skrze přednášky s odborníky, vytvořit zázemí pro vzájemnou komunikaci, výměnu zkušeností, vyhradit místo pro reflexi získaných poznatků a povzbudit účastníky v další nebo nové práci.

Náčrt programu
Pro každý rok jsou zpravidla volena nová témata, která přednášejí odborníci různých oborů (např. teologie, filozofie, psychologie, pedagogika a další). V tomto roce vystoupí se svými příspěvky Aleš Opatrný, Jan Sokol, Tomáš Holub, Mireia Ryšková, Jaroslav Šturma a Marek Orko Vácha. Samotným přednáškám bude přecházet předprogram Moses, neboli MOdlitba animátorů za SEniory a Službu, vedená zástupci některých diecézí. Animátoři a zájemci z řad široké veřejnosti budou mít též možnost zúčastnit se benefičního koncertu Zory Jandové a Zdenka Merty ve čtvrtek večer. Výtěžek podpoří Domov pro seniory na Kropáčce v Hradci Králové. Páteční program zahájí v katedrále Sv. Ducha bohoslužba, jejímž hlavním celebrantem bude českobudějovický světící biskup Pavel Posád. Na úplný závěr je naplánována beseda s Marií Zimmermannovou nesoucí inspirativní název: Animátor společenství jako bratr (či sestra) ve víře aneb: Co mne na setkání oslovilo a jak to mohu využít ve svém společenství? Setkání se koná tradičně pod záštitou arcibiskupa Karla Otčenáška, dále primátora města Hradec Králové Otakara Divíška, člena rady Královéhradeckého kraje Miroslava Uchytila a Národního centra pro rodinu.

Informace a přihlášky lze získat v Diecézním centru pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, telefon 495 063 661, 737 215 328, email: animatori@diecezehk.cz, web: www.animatori.cz.

Foto: archív autorky