Michal Podzimek 20.5.2010 ve svém „Předvolebním zamyšlení - Volby a Spasitel“ glosoval, koho volit. S podstatnou částí jeho článku lze souhlasit, ovšem rád bych se zastavil nad několika větami, které se týkají KDU-ČSL. Proti těmto tvrzením se musím ohradit.

Dobře si vzpomínám na jednoznačné protiinterrupční snahy poslanců, které zosobňoval poslanec J. Karas. Víc snad není třeba dodávat. Tradiční rodinu a manželství, a to i na evropské půdě, v poslední době obhajovaly v parlamentech i v médiích velmi jasně poslankyně Z. Roithová a M. Šojdrová, včetně organizace velice úspěšných petic. KDU-ČSL má ve svém programu jasné limity vládní spolupráce. Definuje, které hranice jsou nepřekročitelné. Velmi je doporučuji prostudovat. Jednou z devíti podmínek, při jejichž nesplnění se nebude podílet na vládě, je, že by tato vláda usilovala o liberalizaci stávající zákonné úpravy potratu, registrovaného partnerství či eutanazie. Naopak deklaruje, že při nesplnění těchto devíti podmínek ve vládě za každou cenu nebude. Ukažte mi jinou stranu, která to takto explicitně napsala. Neslibuje, že přitvrdí, na to prostě v parlamentu nenajde spojence, ale jistě nikdy nepodpoří změnu k horšímu. Dodávám, že ti, kteří v těchto otázkách byli liberální, jsou již v TOP 09. Pokud chcete dodat, že se něco říká a něco jiného dělá, tak to je právě důvod vzniku TOP 09. Od doby, kdy M. Kalousek sliboval antikomunismus a potom vyjednával o tiché podpoře KSČM, bylo jasné, že ze strany odejde a založí si novou stranu. Navíc tito lidé, kteří opustili KDU-ČSL jsou liberální i vůči jiným nešvarům společnosti. Hazardu, korupci, diskriminaci rodin s dětmi atd. Myslím si, že měřítkem nemůže být pro křesťana jedno nebo dvě přikázání, ale všech deset. Tedy, že se nelže, nekrade atd.

Co je ale více na pováženou, je příměr lidovců k nevěstce. KDU-ČSL nejde s každým, což je oblíbená lež. Nikdy nejde s komunisty. Jednou to nepřímo zkusil M. Kalousek, a členská základna se vzepřela nebývalým způsobem. Jediný, kdo jde s každým je ČSSD. Na krajích vládne s každým, kdo je po ruce, včetně KSČM. A ODS? V krajích, kde vládne s ČSSD, platí za lidi protiprávně poplatky, které vymyslela. Po revoluci v koalici byli lidovci se stejnými stranami jako ODS a na rozdíl od ČSSD nikdy v koalici s KSČM. Takže je prostitutkou i ODS? Co by pak byla ČSSD, když přímo s komunisty vládne? Jsme už zvyklí, že jsou na lidovce vyšší nároky, než na jiné strany. Pokrytecky mnozí nevolí lidovce z důvodů, které u jiných stran, které volí, přehlížejí. KDU-ČSL není dokonalá, konečně jako každý z nás. Přestaňte už ale, prosím, papouškovat toto hloupé a nespravedlivé klišé. Urážíte tím desetitisíce poctivých, slušných, zásadových a bohabojných lidovců, z nichž drtivá většina jsou praktikující a autenticky víru žijící křesťané. Pokud, jak správně autor říká, mají mít křesťané v politice váhu, pak se nesmí roztříštit do frakcí v různých stranách. Proto má hlas pro lidovce svoji logiku i váhu. Kdyby lidovce volili všichni věřící, pak by jistě prosadila mnohem více.

V KDU-ČSL se jistě musí mnohé změnit k lepšímu. Opět vyzývám, chcete-li této změně pomoci, vstupte do ní. Věřím, že naše generace třicátníků k změně má našlápnuto. Ta je ale možná pouze zevnitř. Potřebujeme pomoc a podporu, nikoli urážky a posměch, myslíte-li to ovšem opravdu vážně.

Pavel Bělobrádek, předseda OV KDU-ČSL Náchod