Proč jste se rozhodla vstoupit do velké politiky?

Nebylo to žádné náhlé rozhodnutí, vždy jsem se o politiku zajímala. Nyní, kdy panuje obecná nedůvěra v politiky a politiku vůbec, jsem cítila, že je třeba do politiky vstoupit i osobně a snažit se posílit důvěru v politiku. Ráda bych také pomohla křesťanským demokratům v tom, aby dokázali být alternativou vůči stranám, které jsou na pravém a levém pólu. KDU-ČSL je středovou stranou a jejím zájmem je hledat shodu se stranou napravo nebo nalevo. Nicméně její program je svébytný, středový. Nejdůležitější je to, že staví na křesťanských hodnotách. Jejím posláním je služba pro obecné dobro a tomu by se neměla zpronevěřit.

 Do jaké míry má být lidová strana konfesní či nekonfesní?

 Otázka víry je čistě osobní. KDU by měla stavět na křesťanských hodnotách, to nemá s konfesností či nekonfesností nic společného. Je to strana, která má hájit ochranu života od samého počátku až do jeho přirozeného konce. To neznamená jen zúženě - potraty a euthanasie, ale i vztah ke každému člověku, vidět v něm to dobré a umět budovat vzájemné vztahy. Úcta a respekt k člověku, to je to nejdůležitější, co by mělo politikou prolínat.

S odstupem deseti let je Váš manžel Josef Lux považován za úspěšného politika, a to i volebně. Co z jeho odkazu chcete nést dál?

Pro mě byl Josef především manžel. Samozřejmě jsem si na něm vážila mnoha jeho dobrých vlastností a věděla jsem i o věcech, které mi na něm vadí. V poslední době se stále více hovoří o jakémsi jeho odkazu. Myslím, že tu zanechal stopu určité lidskosti, porozumění, ale také pravdivosti. Byl srozumitelný obyčejným lidem, protože znal jejich problémy a nebyl od nich odtržený. Jeho největší odkaz je tedy v jeho lidskosti a v tom, že dokázal lidi vyslechnout, pochopit jejich problémy a dokázal se do nich vcítit. Snažil se pak pro ně hledat řešení a také s nimi rád diskutoval. Toto lidé velmi dobře chápali a byl jim proto politikem blízkým. Svoji politiku měl postavenou na křesťanských hodnotách a u počátku cesty do politiky bylo rozhodnutí hledat Boží vůli. To byl také důvod, proč jsme v politice našli i určitou radost z práce. Manžel mnohokrát řekl, že tuto práci dělá rád.

Někteří komentátoři říkají, že vznik TOP 09 je vlastně splněním snu Josefa Luxe po širokém proudu konzervativních sil. Jak se díváte na tento názor?

Nevím, jestli rozumím vaší otázce, ale Josefův sen nebyl, aby lidé, kteří byli zvoleni za KDU, se odštěpili a zakládali novou stranu. Zde se jedná o lidi, kteří byli zvoleni za program křesťanské demokracie a oni vlastně zradili – tím, že ze strany vystoupili. Manželovým snem bylo, aby křesťanskodemokratická strana byla otevřená a dokázala oslovit i lidi s jiným názorem, kterým jsou blízké křesťanskodemokratické hodnoty. V tomto směru chtěl stranu otvírat a přizvat ke spolupráci nové lidi – k prosazování hodnot, které jsou pro KDU prioritní.

 Nebojíte se toho, že Vás kolbiště velké politiky semele?

 Samozřejmě si nemyslím, že by to bylo jednoduché. Až dosud jsem uchráněna od určitých tlaků, které jsem pozorovala v době, kdy manžel byl ve vysoké politice. Nemohu předem říct, jak to budu zvládat, ale jsem odhodlaná i toto riziko na sebe vzít a věřím, že mně pomohou i lidé kolem mě a budou mě podporovat. Nespoléhám jen sama na sebe.

Redakce se snažila získat rozhovory i s politiky jiných stran, které ale nebylo možné získat do termínu voleb.

Odkaz na starší rozhovory:

Konzervativní politika rovných příležitostí
Exkluzivní rozhovor Magazínu ChristNet.eu s členem přípravného výboru strany TOP 09 a exministrem financí Miroslavem Kalouskem

Do náboženství se stát nesmí vměšovat
Předvolební rozhovor s Mirkem Topolánkem