Jaké pocity jste měla po letošních volbách, čekala jste takovýto výsledek KDU?

Samozřejmě jsem takový výsledek nečekala. Bylo to pro mě překvapení, protože jsem o postupu strany do Poslanecké sněmovny nepochybovala. Poté, co do něčeho vložíte úsilí a osobní oběti, vám v první chvíli připadne, že to bylo zbytečné. Současně mi ale svitla jiskra naděje, že tudy vede cesta, byť nepříjemná, abychom se stali tím, čím máme ve společnosti být. Smysl kvasu v chlebě není ten, aby ho byla většina, ale aby dal chlebu správnou chuť. Když tuto schopnost ztrácí, pekař (volič) hledá jiný.

Jak hodnotíte volební kampaň –„ Dobrý den je, když…“ a „To lepší v nás“. Myslíte, že měla šanci lidi zaujmout?

Určitě byla opakem skandalizační strategie, použité často ostatními. To není styl našich voličů. Byla to sice vlídná kampaň, ale neoslovila. Nevyužili jsme možnost prezentovat témata, která lidi trápí a byla a jsou křesťanská.

Cyril Svoboda po volbách uvedl, že si není vědom „žádné fatální chyby“. Souhlasíte s ním, nebo se podle Vás mělo něco dělat jinak?

S jeho výrokem nesouhlasím a mrzí mě, že to nevidí, nebo nechce přiznat. Musíme udělat analýzu vnitřních i vnějších důvodů neúspěchu, a to s velikou pokorou. Důvodů proč jsme neuspěli je jistě více. Částečně jsme ztratili odlivem bývalých voličů KDU převážně k TOP 09. Také mediální průzkumy dlouhodobě nabízely nízké volební odhady, a tak zasely určitou pochybnost pro vstup lidovců do PS. A pak tu jsou vnitřní důvody, které se musí pravdivě pojmenovat. Shrnuto: je to o zpronevěrách tomu, čím máme být, co od nás voliči očekávali. Je tu dost lidí, kteří obrodě pomohou, dostanou-li prostor.

Zklamáním byly i výsledky na jižní Moravě. Je to podle Vás projev postupující sekularizace, či zde šlo o politické chyby?

Jistě je to i změnou hodnotového žebříčku. Ve společnosti převládá liberální myšlení s důrazem na individualismus. KDU jako jediná strana hájí křesťanské hodnoty a opírá se o morální hodnoty, hájí tradiční téma rodiny a sociální odpovědnosti, ochranu života od početí po přirozený konec a tak nastavuje zrcadlo společnosti.

Pak jsou tu i politické chyby. Obsahem však je být v souladu s názvy v naší straně. Křesťanské hodnoty, protože jsou nezbytné pro každou zdravou společnost, lidovost – odrážíme potřeby prostých lidí, kteří se živí prací, i kdyby byli chvíli na pracáku, demokratická – jako odraz svobody a zodpovědnosti. Sekularizace… Pominu averzi části obyvatelstva ke křesťanským kořenům naší civilizace, je to jejich svobodný pohled. Je tu ale mnoho a mnoho těch, kteří duchovní rozměr člověka prostě neřeší, ale mají přirozený smysl, touhu po dobru, slušnosti, vlídnosti atd. Tam je mnoho našich příznivců.

Jaká politická a společenská témata by měla KDU nastolit, aby zaujala voliče?

Ta, jejichž důsledky doléhají na prosté lidi už dva tisíce let. Téma rodiny, i když se polovině lidí u nás rozpadl vztah, oni přesto touží žít v dobrých vztazích. Ochrana života od počátku do konce – tam nám už část společnosti ani nerozumí o čem to je. Stavíme na principu svobody a zodpovědnosti, nedotknutelnosti soukromého vlastnictví a současně cílené sociální pomoci těm, kteří ji potřebují, ne těm, kteří ji zneužívají.

Ozývá se - např. na facebooku KDU – volání po mladých lidech a nových tvářích, mnozí matadoři strany neuspěli, byli „vykroužkováni“ (Cyril Svoboda a Michaela Šojdrová klesli s pozice lídra na druhé místo). Měla by podle Vás proběhnout v KDU nějaká zásadní reforma a generační výměna?

Samozřejmě. Z části jsem už odpověděla dříve. To není jen o vlastnostech typu „mládí“, „nová tvář“ apod. Budou to staří i mladí. Za zásadní vidím, že ti lidé by měli mít zkušenost hodnotvorné práce. Aspoň nějaké období v životě.

Vidíte kolem sebe nějaké nové osobnosti, jež by mohly KDU pomoci k novému vzestupu? Hodláte se i Vy nadále politicky angažovat?

K novému vzestupu nám pomohou ti, kteří budou odrážet poctivou křesťanskodemokratickou politiku. My nepotřebujeme získat všechny, ale neztrácejme ty, kteří ji od nás očekávají. To je to, čím můžeme této zemi prospět. Angažovat se budu, i kdyby to mělo být jen proto, abych nezklamala tyto lidi. Protože jsem jedním z nich. Normální, s chybami, přáními, nadějemi, zklamáními. Jedna z nich.

Jakou máte vizi do budoucnosti, co by mělo tvořit základní pilíře české a moravské křesťanskodemokratické politiky?

Přála bych si, aby Ti, kteří nevidí KDU-ČSL pro sebe perspektivní, v plné svobodě odešli. Dále, abychom se dokázali na ně nedívat skrz prsty, je to náročná výzva křesťanství, o odpouštění a toleranci. Přijměme i to, že do některých stran vstoupili lidé, kteří by byli přišli mezi nás, ale nenašli u nás to, co tam hledali. Teď nemluvím o těch z nich, kteří šli za výhodami.

Musí začít otevřená vnitřní diskuze, určitě změny „pravidel“ . Dostat do stanov mechanismy, které předem zabrání nežádoucím jevům, ke kterým došlo. Například: Parlament, senát – maximálně dvě volební období. Ti, kdo se cítí schopní na víc, budou jistě úspěšní i jinde. Na pořadu dne je generační výměna, a to na všech stupních. Je ale pravda, že pár lidí ani za dvacet let neztratilo tvář, zachovali si chladnou hlavu, chovali se rovně a mají nadání pro vrcholovou politiku a samozřejmě i potřebnou moudrost a zkušenost. Jako další krok vidím uskutečňovat programové vize. Musíme dělat pravdivou a poctivou politiku a hájit potřeby slušných občanů.

Dobře uchopený volební neúspěch se může stát podnětem, cestou k nové kvalitě života.

Základní pilíře… ty jsou dané, zatím neznám nikoho, kdo by pro nás mohl vymyslet lepší. Staromódní zůstaneme v osvědčených hodnotách, moderní budeme vždy, v aktuálních reakcích na potřeby společnosti. A tam přijměme, že nám nebudou tleskat všichni. A vždycky.

Některé další potické články a názory naleznete zde.