Fajn Radio ve své předvánoční soutěži s podnázvem „Fajn vánoční nakládačka“ vyzývá: „Sejmi Ježíška esemeskou a ober ho o super dárky! Ježíšek Fajn radia totiž není žádná socka!“, v pozadí rádiového spotu se přitom objevuje zvuk nabíjení a střílení z brokovnice. Součástí reklamní kampaně je také flashová hra, ve které se po Ježíškovi střílí. Podle experta, který magazín Christnet oslovil, se reklama pohybuje za hranicemi vkusu a na hranicích porušení kodexu reklamy. Radio Fajn ovšem považuje reklamu za připomínku ducha Vánoc a rozpor s kodexem nevidí.

„Tato reklama je na naší rozhlasové stanici uváděna již pátým rokem. Za tuto dobu jsme nezaznamenali žádnou stížnost ani postih ze strany dozorových orgánů, což ukazuje, že uvedený koncept reklamního sdělení je ve společnosti akceptován,“ napsal ve vyjádření pro Christnet Martin Maďarka, programový ředitel Radia Fajn.

Porušuje kampaň reklamní kodex?

Reklama by ovšem mohla porušovat kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu a to ve třech bodech souvisejících se společenskou odpovědnosti reklamy uvedených v jeho druhé kapitole. V těch se totiž uvádí, že reklama „nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat. Nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů a nesmí popírat či znevažovat tradice, zvyky a symboly, které v České republice obvyklé jsou (Ježíšek, mikulášské a velikonoční zvyky apod.)..“

Expert: Je to za hranicí vkusu

"Podobný způsob zneužívání vánočních symbolů, konkrétně Ježíška, považuji za hranicí běžného vkusu. Osobně se domnívám, že podobná reklama je za hranicí etiky. Samozřejmě je možné na podezření z porušení kodexu Radu pro reklamu upozornit, podobných případů již bylo několik, ale některé prostě neprošly," říká ke kampani marketingový odborník a jeden ze členů iniciativy Zachraňte Ježíška Tomáš Zdechovský.

Radio Fajn: Připomínáme ducha Vánoc a pracujeme s nadsázkou

Maďarka ovšem porušení některého z bodů odmítá: „Považujeme „Ježíška“ za imaginární bytost, která je zde užita v souvislosti se soutěží jako určitá forma nadsázky, a tudíž zcela jistě nemá za cíl vyprovokovat posluchače k násilnému aktu. Postava Ježíška je v dnešní době chápána jako bytost, která v čase vánoc nosí a rozdává dárky, proto byla pro svou jednoznačnou spojitost jak s uvedenou reklamou – rozdávání dárků, tak s probíhajícím vánočním obdobím, užita. Rozhodně si nemyslíme, že by uvedený slogan urážel náboženské cítění, naopak je zde připomínán duch vánoc(sic). Také zcela jistě nepopíráme ani neznevažujeme tradice, zvyky a symboly obvyklé v České republice. Nadsázka je v reklamě do určité míry v podstatě povolena a nemyslíme si, že by tato míra byla v tomto případě překročena. Smyslem znění sloganu „Sejmi Ježíška“ zde rozhodně není násilně napadat tuto imaginární bytost, ale trefit se do momentu, kdy je tato reklama v rozhlasovém vysílání uváděna a získat tak některý z dárků.“

Sejmi Ježíška a vyhraj!

Soutěž v níž je možné vyhrát televize, Apple Ipady, mobily s snowboardy a další ceny probíhá od 13. prosince až do Štědrého dne. "Autorům reklamy by určitě neškodilo vymyslet si na příští ročník soutěže nějaký vtipnější slogan," doplňuje Zdechovský.