Velká Žitavská postní opona (Große Zittauer Fastentuch) umístěná v dnes již muzejním gotickém kostele sv. Kříže je vzácnou památkou středověké malby. Jedná se o velké plátno z roku 1472, které v postní době zakrývalo oltář. Původně bylo plátno bez dekorace, ale zahalení oltáře po dlouhé čtyřicetidenní postní období se ukázalo být příliš tvrdým pokáním pro prostého středověkého člověka, a tak církev nechala plátno pro rozjímání věřících vymalovat výjevy z bible, sdělila lámanou angličtinou našemu redaktorovi místní průvodkyně Frau Herkner.

Josef, Marie a děti? - detail postní opony, foto skrytou kamerou: Jeník Třešnák

Jenda byl plátnem opravdu unesen, vydržel by se na něj dívat celé hodiny. Brzo byl ale ze svého rozjímání vyrušen zvukem krátké textové zprávy od kolegyně Pavlíny, které po zakoupení 5 kg pravých lužických pomerančů došly na tržišti bohaté odměny za práci v naší redakci a ani kreditky společností VISA a MasterCard jí v motoru evropské ekonomiky nebyly k ničemu. V textovce tak stálo: "Hanz kde jsi, pujcis mi 5 Euro?" Náš redaktor tak stihl udělat jen pár fotografií nádherného plátna, rozloučil se s Frau Herkner a vyrazil do historických ulic Žitavy, města, které založil již náš panovník Přemysl Otakar II.

Pavlínu ale historie a památky vůbec nezajímaly. Měla v hlavě jen rady holek z portálu Omlazení.cz, kde sehnat levnou majonézu a nefalšovaný margarín RAMA. Jenda se tak dostal ke vzpomínkám na žitavskou oponu až večer, při stahování fotek ve své roubence pod Ještědem.

Jaké ale bylo jeho překvapení! Na jedné z fotografií objevil Marii a dvě děti. "Ježíš měl bratra!", napadlo ho bleskurychle, protože byl dobrý církevní žurnalista a teolog amatér. "To nám páter na náboženství zamlčel", zavolal rozzlobeně na manželku Lucii.

Jenda je dobrý novinář, to už jsme uvedli, a tak hned druhý den kontaktoval mluvčí žitavského biskupství Frau Nowak. Ta bohužel, jako typická východní Němka (tzv. Die Ossi -pozn.německé části redakce) z pohraničí, neuměla ani slovo anglicky (nebo diplomaticky mlčela), a tak se náš kolega nic nedozvěděl. Naštěstí na luteránské konzistoři byli sdílnější. Pastor Graubnnerr, mluvčí církve, studoval v Praze a mluvil obstojně česky. Podle Graubnnerra je možné předpokládat, že Marie po zázračném narození malého Ježíše žila v dalších letech s Josefem se vším, co k takovému manželskému soužití muže a ženy patří, tedy i sexuálním životem. "To nebýt žádné tajemství. Jesu mít bruder und schwester, to psát i bible. Katholische theorie o bratrancích být neudržitelná," uvedl pastor exklusivně pro náš Magazín.

Nicméně ani protestantskému konceptu jedinečnosti spásy v Kristu, bez žádných prostředníků, nebyl zřejmě po chuti koncept širší svaté rodiny. Umělecké dílo bylo po válce velmi zdevastované. Sovětští vojáci si z plátna udělali stan pro saunu, nevědouce, jaký trumf v boji s náboženským tmářstvím mohli dovézt do Moskvy tatíčkovi Stalinovi.

Díky rudoarmějcům se tak plátno nakonec dostalo do pečlivých rukou restaurátorů ve Švýcarsku, a jak známo Švýcaři jsou kalvinisté, a ti nemají obrazy a sochy v kostele zrovna v lásce. Zřejmě se tedy pokusili bratra našeho Pána z některých obrazů na plátně vyretušovat. Např. do Egypta si Marie veze již jen malého Ježiška samotného. Pečlivým Švýcarům ale přeci jen něco uniklo a ne všude druhé dítě z plátna odstranili. Naštěstí náš Jenda měl lepší oči. Jsme rádi, že můžeme tento světový objev, tento skandál, toto "Velké Odhalení" Vám, našim věrným čtenářům, přinést jako první medium na světě. Zůstaňte proto s námi i v roce 2011 a sledujte náš servis a nezapomeňte i vhodit nějakou korunku či euro pro Pavlínku na náš otevřený účet. (Bez Pavlínky by Jenda na nákupy do Žitavy určitě nejel, její zásluhu na objevu rozhodně nelze bagatelizovat - pozn. red.). Kauza se bude jistě dále vyvíjet!

K článku bylo vydáno dementi!