2Jan Pavel II.Bývalý papež a rodák z Polska Jan Pavel II. byl včera prohlášen za blahoslaveného. Stalo se tak na mši, kterou ve Vatikánu před zraky statisíců poutníků sloužil jeho nástupce Benedikt XVI.

Jan Pavel II. se stává blahoslaveným pouze šest let a jeden měsíc po své smrti v roce 2005. Blahořečení je nutný předpoklad k dalšímu kroku - svatořečení, tedy prohlášení za svatého. „Od nynějška bude nazýván blahoslaveným papež Jan Pavel II.,“ řekl latinsky Benedikt XVI. Slavnosti se účastnilo 86 oficiálních delegací, z Polska přijel prezident Bronislaw Komorowski. Ve Vatikánu byli i ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg a čeští arcibiskupové Dominik Duka a Jan Graubner, jakož i několik stovek českých poutníků.

Schwarzenberg: Doufám, že národ si uvědomí, že nás měl opravdu rád a staral se o nás

Schwarzenberg řekl na stanici Radio Proglas, že nepřijel jen jako zástupce vlády, ale také s osobním úmyslem. „Doufám, že český národ si uvědomí, že tento velký člověk nás měl opravdu rád a opravdu se o nás staral. Nikdy bychom neměli zapomenout na to, co pro nás udělal,“ prohlásil šéf české diplomacie na adresu Jana Pavla II. Bývalý pražský arcibiskup Miloslav Vlk v České televizi zdůraznil otevřenost Jana Pavla II. vůči každému, s kým se v životě setkával. Připomněl, že Janu Pavlu II. bylo Československo a Česko velmi blízké.

V Římě bylo přes milion věřících, kněží, poutníků i turistů. Mnoho z nich, možná až 80.000, přijelo z papežova rodného Polska. Nad jejich hlavami vlály červenobílé polské vlajky, Poláci v rukou nesli fotografie papeže a transparenty s jeho slavným výrokem Nebojte se. Páter Pavel Dokládal sdělil ČTK, že z ČR dorazilo na blahořečení asi 600 lidí, mezi nimi mnoho mladých věřících. Poutníci mávali českými vlajkami a oslavovali Jana Pavla II. „Byli jsme tam vidět. Ukázali jsme, že tu nejsou jen Poláci,“ řekl Dokládal. Uvedl také, že příprava na slavnostní mši byla náročná, ale nakonec mezi poutníky nenastaly žádné problémy.

Svatý už dávno

Jan Pavel II.Pro mnoho Poláků je Jan Pavel II. svatý už dávno. Katolická církev a Vatikán mu nyní ale musí přiřknout další zázrak jako předpoklad k budoucímu svatořečení. Při dnešním obřadu měly důležitou úlohu i dvě řádové sestry. Polka Tobiana Sobótková, oblečená celá v černém, která bývalému papežovi pomáhala v posledních hodinách jeho života, a Francouzka Marie Simon-Pierre, oděná celá v bílém. Ta stála u zrodu zázraku potřebnému k dnešní beatifikaci. Dva měsíce po skonu papeže se zázračně uzdravila z Parkinsonovy nemoci, jíž trpěl i papež, když se k němu modlila. Marie Simon-Pierre na slavnosti nesla relikviář s krví Jana Pavla II., jež mu byla pár dní před smrtí odebrána pro případ transfuze.

Rakev s ostatky Jana Pavla II. byla v pátek vynesena z vatikánské hrobky a dnes se na závěr obřadu u ní pomodlili papež, duchovní i věřící. Jan Pavel II. byl beatifikován v den, kdy katolická církev slaví pohyblivý svátek Božího milosrdenství, který připadá na první neděli po Velikonocích. Letos je to 1. května. Agentura Reuters připomíná, že 1. máj (Svátek práce) patřil k nejdůležitějším svátkům v komunistickém světě. Tato shoda okolností má podle ní nádech ironie, protože mnoho lidí věří, že právě bývalý papež pocházející z Polska hrál při pádu komunismu ve východní Evropě klíčovou roli.

Nejen na Svatopetrském náměstí, kde se slavnost konala, ale i ve všech přilehlých ulicích se tísnily tisíce lidí. Na 14 velkoplošných obrazovkách v celém městě obřad sledovali ti, kdo se nedostali do centra. Televizní přenos pak na celém světě viděly miliony lidí.

Kongregace pro svátosti a liturgii už dříve oznámila, že blahoslavený papež bude oslavován každoročně 22. října v Římě a v rodném Polsku. Mezi hlavami států byl dnes ve Vatikánu i mezinárodně izolovaný zimbabwský prezident Robert Mugabe. Tento autoritářský vládce má zákaz cestovat do zemí Evropské unie a USA. Vatikán ale není součástí součástí EU. Skutečnost, že Mugabe musel projít tranzitem do italské metropole Říma, italské ministerstvo zahraničí vysvětlilo, že takový způsob pohybu byl možný díky výjimce, s níž legislativa unie počítá.

Oslavy blahořečení Jana Pavla II. probíhaly i v České republice

Řadu doprovodných aktivit k beatifikaci Jana Pavla II. zorganizovali i jednotlivé farnosti po celém území naší republiky. Například v Hradci Králové, městě, které Jan Pavel II. navštívil v roce 1997 při svatovojtěšském jubileu se mohli zájemci setkat ke společnému sledování přenosu beatifikační bohoslužby z Říma v místním kině Centrál. Navečer potom proběhla na nádvoří Nového Adalbertina u sochy Jana Pavla II., májová pobožnost pod vedením biskupa Josefa Kajnka. Při pobožnosti zazněli také úryvky z díla blahoslaveného Karola Wojtyły - Jana Pavla II.

Foto: Turnbacktogod.com