Do srdce přátelství se všichni vejdou

Další vzpomínka na arcibiskupa Otčenáška

Lidé / Veronika Čepelková, Veronika Čepelková / 1. června 2011

Včera a dnes mě napadlo zkusit myslet na přátele ještě o něco víc. Zkouším zkoumat lépe, jak mohu být každému blíž. Vlastně nedělám nic zvláštního. Možná ani nic navíc. Prostě k tomu všemu, co mám a jsem, přidávám všechny kolem mě. Dávám jim místo, kus sebe, skrze Toho, který se daroval cele. V tomto okamžiku zvlášť myslím na zesnulého otce arcibiskupa Karla Otčenáška, jehož srdce bylo den co den otevřené pro nefalšované přátelství a vzájemné porozumění. Den co den.

K úmyslu „být blíž“ mě také inspirují verše z Bible. "Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému." (Řím 12,10). A dále: "Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte." (1 Petr 1,22).

Přátelé jsou prý příbuzní, které si člověk vybírá sám, a tam, kde jsou přátelé, je i pomoc. Přátelství ale není samozřejmostí. Je realitou, která znamená dar. Z přátelství vychází pomoc. Opravdový přítel touží ji darovat a to už může pomoc znamenat. Anglické přísloví říká, že přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli... To je něco – přijít "tehdy"!

Uvědomuji si, jak arcibiskup Karel Otčenášek žehnal všem a vždy. Jeho celoživotní myšlenkou bylo svatodušní univerzální spřátelování s Bohem a se všemi lidmi. Jeho ochota obětovat se a být všem a Bohu nablízku byla víc než výmluvná. Každá, byť jen krátká chvíle s ním, se stala jedním velkým požehnáním. Na mších, při svátosti smíření a společných rozhovorech, na besídkách, různých oslavách a mnoha akcích.

Otec arcibiskup byl hlavním patronem aktivit pro seniory v královéhradecké diecézi a zaštiťoval především celostátní setkání animátorů seniorů a diecézní setkání seniorů. Na obou těchto akcích býval také vždy aktivně přítomen. Když jsem za ním přišla jeho účast na setkáních domlouvat, nikdy neodmítl. Nikdy neodmítl přijít mezi své přátele, a to dokonce ani tehdy, když se sám již nemohl dobře pohybovat.

Svým životem světu ukázal, že všichni jsme přáteli – v Duchu svatém. Zdraví, nemocní, bezbranní, nuzní, trpící, smutní, radující se, boháči, nějak postavení, starší, mladí... my všichni patříme do jednoho velkého srdce, kterým jsme Bohem milováni a kde nejsme rozlišováni.

Bože, dej nám srdce přátelství, které každého čistě nachází, které se stále daruje a všechny lidi den co den miluje. Srdce, které neustále z Tvého vychází a k opravdovému přátelství vždy dochází.   

Autorka je vedoucí Diecézního centra pro seniory v Hradci Králové.

 

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Související zprávy a články


Aktuální články

19. 6. 2018

Laudatio Petru Pokornému

17. 6. 2018

Inkulturace není nezdravá touha odlišit se

16. 6. 2018

Žádné restituce!


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?

Timotej.cz

 

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Chtěli byste mít prázdniny i během oslav největších muslimských a židovských svátku jako děti v New Yorku?
Ano, každý volný den se počítá!
7%
 
Ne, jsme křesťansko-ateistická země
62%
 
Jen pokud by Česká republika byla tak pestře složená jako New York
30%
 
Nevím
0%
 
(Počet hlasů celkem: 69)