Armáda spásy se v Česku stala registrovanou církví

Logo Armády spásy
Autor: armadaspasy.cz

Armáda spásy, doposud občanské sdružení, které se věnuje charitě, se dnes stala registrovanou církví. Armáda spásy dnes ČTK sdělila, že pro to splnila nezbytné náležitosti. O registraci rozhodlo ministerstvo kultury. Armáda spásy má více než tři stovky členů, celkem 23 duchovních, devět sborů, tři stanice. Uvedla, že jejích nedělních bohoslužeb se účastní téměř 300 osob.

"Sociální aktivity budeme i nadále poskytovat pod hlavičkou občanského sdružení, ale v následujících měsících podnikneme kroky k evidenci účelového zařízení církve," uvedla mluvčí Armády spásy Pavla Vopeláková. Armáda spásy pomáhá například bezdomovcům, angažovala se také po povodních. Provozuje rovněž mateřská centra a věnuje se i práci s mládeží. V neposlední řadě působí i misijně.

Armáda spásy, která svoji činnost v ČR obnovila po pádu komunismu, působí ve 126 zemích světa a v mnoha je registrovanou církví. Je součástí všeobecné křesťanské církve a podle Vopelákové navazuje na evangelikální tradici. Její počátky spadají do roku 1865, kdy metodistický kazatel, William Booth, založil Křesťanskou misii, kterou v roce 1878 přejmenoval na Armádu spásy (The Salvation Army).

V roce 1919 se práce a misie Armády spásy rozšířila také do tehdejšího Československa a zde působila až do roku 1950, kdy byla komunistickým režimem násilně ukončena, podotkla mluvčí. Po sametové revoluci mohla Armáda spásy obnovit svou činnost, ale v té době neměla dostatek členů, aby se mohla registrovat jako církev, proto byla zaregistrována jako občanské sdružení.

Podle informací ministerstva kultury jsou v ČR registrovány více než tři desítky církví a náboženských organizací.

Armádě spásy je téměř 150 let a působí dnes po celém světě

 - Jednu z největších sociálně charitativních organizací současnosti založil v červenci 1865 v Londýně anglický metodistický kazatel William Booth (1829-1912). Církevní organizace, kterou Booth vedl spolu s manželkou Catherine, se původně jmenovala Křesťanská misie východního Londýna, název Armáda spásy (The Salvation Army) nese od roku 1878.

- Aby Boothova charita dosáhla při potírání chudoby a náboženské vlažnosti maximální efektivity, byla organizována po vzoru britského vojska. A to do takových detailů, jako jsou hodnosti, uniformy nebo armádní kapely. Na svou dobu jedinečné byly mimo jiné její nonstop služby a také úplné zrovnoprávnění žen a mužů v rámci organizace.

- Armáda spásy začala s jednoduchými vývařovnami polévky pro londýnskou chudinu. Boothovým mottem bylo "Hladový žaludek nemá uši", a proto se snažil chudákům nejprve naplnit žaludek, umožnit jim, aby se umyli, a pak teprve uvažoval o možnosti jejich spasení hlásáním evangelia (známá 3 S - soup, soap, salvation). Na Boothových principech Armáda spásy funguje dodnes.

- Ze skromných začátků se Armáda spásy vypracovala v jednu z největších sociálně charitativních organizací na světě. Už poměrně brzy se jí podařilo překonat odpor anglikánské církve i politiků, kteří o Boothovi hovořili dokonce jako o antikristovi.

- Dnešní Armáda spásy je mezinárodním křesťanským hnutím, které působí ve 126 zemích světa, má téměř půldruhého milionu členů a provozuje desítky tisíc zařízení od azylových domů, nocleháren až po nemocnice.

- Do České republiky, přesněji řečeno do Československa přišla Armáda spásy po první světové válce, v roce 1919. Zaregistrována byla o dva roky později. Její činnost ukončil rok 1950, kdy byla tehdejším komunistickým režimem zcela zakázána a mnozí její členové byli dlouhodobě vězněni. Vrátila se až v roce 1990, kdy o její zkušenosti, zejména s prací s lidmi bez domova, projevil zájem i prezident Václav Havel. Mezi známé osobnosti předválečné Armády spásy patřili například Bohuslav Bureš, po němž je pojmenován azylový dům v Praze, či Josef Korbel, po němž se jmenuje azylový dům v Brně. Není bez zajímavosti, že jeho syn se v devadesátých letech stal majitelem fotbalové Slavie.

- V ČR dosud působila Armáda spásy jako občanské sdružení a pobočky měla v devíti městech (Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Karlových Varech, Krnově, Opavě, Přerově a Šumperku). Česká pobočka má zhruba tři stovky členů, celkem 23 duchovních, devět sborů a tři stanice. Armáda spásy uvádí, že jejích nedělních bohoslužeb se účastní asi 300 osob.

- Amáda spásy plně přijímá službu žen (podobně jako metodisté), v jejím čele například stála do srpna tohoto roku žena, generál Linda Bond.