Stáří jako inspirace k aktivitě

Kultura / Josef Beránek / 10. září 2017
Stáří jako inspirace k aktivitě

Obálka knihy
Autor: Grantis

Publikace Stáří jako inspirace k aktivitě patří k nemnoha studiím, které se věnují specifické roli seniorů ve společnosti a především v církvi. A co je cenné: autorka vychází ze svých, více než desetiletých zkušeností z Diecézního centra pro seniory v Hradci Králové. V první části se autorka věnuje obecným sociologickým charakteristikám seniorů a demografickým prognózám, od nichž se pak přesouvá k biblickým postřehům a pastoračním impulsům v koncilních dokumentech a přístupům k seniorům v pokoncilní teologii.

Tento poměrně široký základ autorce slouží k tomu, aby následně vystavěla solidní koncepci pastorace seniorů, jíž nejsou pouhým objektem, ale též tvůrčími aktéry. S odkazem na Michaela Kaplánka SDB Čepelková zdůrazňuje, že pastorace seniorů nemůže směřovat pouze shora dolů, „pastorace je dílem celého církevního společenství“, „stává se otevřeným prostorem pro aktivní zapojení seniorů samotných“.

Z tohoto pohledu pak vyplývá role seniorů a jejich společenství ve farnostech. Prvním úkolem stáří je jistě „noviciát věčnosti“, „duchovní dozrání“. Čepelková ale připomíná publikace Zdeňka C. Fišera, který poukazuje na to, že senioři, kteří mají ještě dostatek sil, potřebují žít pro druhé: „Snaha zpomalit stárnutí je podle něho účinná  pouze v případě angažovanosti pro druhé a lásky vůči druhým a vůči Bohu.“

Současná pastorace se podle autorky soustředí na spirituální stránku, poutě, duchovní obnovy. Všímá si však i snah vytvářet společenství seniorů ve farnostech, propojovat osamělé a nemocné či snah oslovit vrstevníky, kteří do kostela nechodí, a podporovat různé komunitní aktivity, např. tzv. adoptivní babičky, tedy propojení osamělých seniorů s přetíženými rodiči, kteří nemají po ruce vlastní rodiče na výpomoc s hlídáním dětí a podobně.

V závěru Čepelková shrnuje aktivity diecézí (především moravských) včetně odkazů na další informace a odkazů na zahraniční inspiraci. Čtenáři se tak dostává do rukou informačně nabitá knížka, hýřící impulsy pro farní společenství i jednotlivce. Knížka, která utvrzuje člověka v tom, že s ním Pán Bůh počítá, stačí už jen zareagovat.

Veronika Čepelková, Stáří jako inspirace k aktivitě, Grantis 2016

 

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?

Timotej.cz

 

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Souhlasíte se změnou ústavy a zakotvením manželství jako svazku muže a ženy do jejího znění?
ano
55%
 
nesouhlasím s manželstvím pro homosexuální občany, ale takové otázky netřeba řešit změnou ústavy
20%
 
ne, šlo by o porušení práv sexuálních menšin
24%
 
nevím
1%
 
(Počet hlasů celkem: 251)