Kdo a co formovalo Ježíše a kdo byla jeho osudová žena - Marie Magdalská nebo Nazaretská?

Teologie a duchovní texty

Kdo a co formovalo Ježíše a kdo byla jeho osudová žena - Marie Magdalská nebo Nazaretská?

Jeroným Klimeš / 17. 2. 2017

Teologie a duchovní texty

Psychologické pozadí ustanovení eucharistie

Jeroným Klimeš / 11. 10. 2015

Teologie a duchovní texty

Evangelia jako kostrbatý překlad hebrejských textů?

Jeroným Klimeš / 23. 1. 2015

Teologie a duchovní texty

Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému II.

Jeroným Klimeš / 21. 11. 2014

Teologie a duchovní texty

VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému

Jeroným Klimeš / 10. 11. 2014

Článek měsíce

Co se musí stát

James Martin / 9. 9. 2018

VII. Nepokradeš. IX. Nepožádáš manželky bližního svého. X. Aniž požádáš statku jeho

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Šesté přikázání - nesesmilníš, nezcizoložíš

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Nezabiješ

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Pomni, abys den sváteční světil

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného boha mimo mne

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Psychologie při mši

Jeroným Klimeš / Areopag

Hodnota trvalých, leč hříšných vztahů

Jeroným Klimeš / Areopag

Předmanželský sex a pastýřské opomenutí biskupů

Jeroným Klimeš / Areopag

Co s předmanželským sexem bezdětných?

Jeroným Klimeš / Areopag

Zpověď a klíče od Božího království

Jeroným Klimeš / Praktická víra

Co je to duchovní smrt partnera?

Jeroným Klimeš / Areopag

Otázka reparativní terapie homosexuálů

Jeroným Klimeš / Areopag

Křesťanská manželství a církevní rozvody

Jeroným Klimeš / Partnerské vztahy

Ješitův důkaz Boží existence

Jeroným Klimeš

Příchází pošuci!

Jeroným Klimeš / Praktická víra

Proč Bůh stvořil děti (a následně vnoučata)

Jeroným Klimeš / Křesťanský humor

Jak se do lesa volá II.

Jeroným Klimeš / Areopag

Kdybych byl výrobce desiluzí, měl bych více štěstí

Jeroným Klimeš / Areopag
Timotej.cz
Modlitba za domov 2018

 

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Souhlasíte s ratifikací Istanbulské úmluvy?
Ano
43%
 
Ne
51%
 
Nevím
6%
 
(Počet hlasů celkem: 131)