Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Sexuální skandály kněží a pastorů v církvi

Areopag

Sexuální skandály kněží a pastorů v církvi

Jeroným Klimeš / 5. 11. 2018

Teologie a duchovní texty

Kdo a co formovalo Ježíše a kdo byla jeho osudová žena - Marie Magdalská nebo Nazaretská?

Jeroným Klimeš / 17. 2. 2017

Teologie a duchovní texty

Psychologické pozadí ustanovení eucharistie

Jeroným Klimeš / 11. 10. 2015

Teologie a duchovní texty

Evangelia jako kostrbatý překlad hebrejských textů?

Jeroným Klimeš / 23. 1. 2015

Teologie a duchovní texty

Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému II.

Jeroným Klimeš / 21. 11. 2014

Článek měsíce

Kázání o velrybě (a trošku o Grétě)

Martin C. Putna / 27. 10. 2019

VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

VII. Nepokradeš. IX. Nepožádáš manželky bližního svého. X. Aniž požádáš statku jeho

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Šesté přikázání - nesesmilníš, nezcizoložíš

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Nezabiješ

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Pomni, abys den sváteční světil

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného boha mimo mne

Jeroným Klimeš / Teologie a duchovní texty

Psychologie při mši

Jeroným Klimeš / Areopag

Hodnota trvalých, leč hříšných vztahů

Jeroným Klimeš / Areopag

Předmanželský sex a pastýřské opomenutí biskupů

Jeroným Klimeš / Areopag

Co s předmanželským sexem bezdětných?

Jeroným Klimeš / Areopag

Zpověď a klíče od Božího království

Jeroným Klimeš / Praktická víra

Co je to duchovní smrt partnera?

Jeroným Klimeš / Areopag

Otázka reparativní terapie homosexuálů

Jeroným Klimeš / Areopag

Křesťanská manželství a církevní rozvody

Jeroným Klimeš / Partnerské vztahy

Ješitův důkaz Boží existence

Jeroným Klimeš

Příchází pošuci!

Jeroným Klimeš / Praktická víra

Proč Bůh stvořil děti (a následně vnoučata)

Jeroným Klimeš / Křesťanský humor

Jak se do lesa volá II.

Jeroným Klimeš / Areopag
Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Měli jste nebo plánujete svatbu v kostele?
ano
76%
 
ne, měli jsme nebo chceme mít civilní obřad
4%
 
jsem singl a svatbu neplánuji
13%
 
uzavřel (a) jsem nebo plánuji registrované partnerství
6%
 
(Počet hlasů celkem: 173)