Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Areopag

Je interrupce kompatibilní s křesťanstvím?

Leo Salvet, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 4. 9. 2008

Areopag

Ekumenismus contra unionismus

Leo Salvet, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 11. 12. 2007

Areopag

Křesťanství a polygynie

Leo Salvet, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 17. 10. 2007
Vážené dámy, vážení pánové, předem se omlouvám všem dámám, že jsem si vůbec dovolil otevřít toto téma. Ujišťuji však, že jeho předmětem se hodlám zabývat pouze akademicky. Je obecně známé, že Bůh ústy proroka Mohameda, jak nám jeho učení zaznamenává posvátný Korán, doporučuje monogynii, připouští však i polygynii, nejvýše však tetragynii. Pokud muslim, který žije v manželství platném podle práva šaría s více než jednou ženou, a on i jeho ženy by ryze hypoteticky uvažovali o přestupu ke křesťanství, konkrétně ke katolické denominaci, byli by podle katolického církevního práva nuceni rozbít dosavadní manželství, resp. rodinu, neboť katolické církevní právo ukládá tomu, kdo žije v polygynickém manželství, jako podmínku přijetí do katolické církve ponechat si pouze jednu ženu a ostatní propustit.

Praktická víra

Euthanasie jako akt křesťanské lásky

Leo Salvet, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 9. 2007

Vážená dámy, vážení pánové,
především chci poděkovat všem, kteří reagovali elektronickou poštou na můj předchozí článek "Euthanasie a křesťanství", a zejména panu doktoru Černému za jeho
fundovaný článek v Magazínu ChristNet a za opravu mých některých nepřesností, za které se současně omlouvám. Jelikož všechny reakce byly v podstatě odmítavé, dospěl jsem k názoru, že jsem svá tvrzení ve prospěch legalizace euthanasie nedostatečně argumentačně podpořil. Tento nedostatek se pokusím alespoň částečně napravit nyní.

Praktická víra

Euthanasie jako výzva pro křesťanství

Leo Salvet, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 9. 2007

Článek měsíce

Už zde nejsou žádné posvátné duby, které bychom mohli jako svatý Bonifác pokácet!

Norbert Schmidt / 11. 7. 2019
Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Jak hodnotíte pastorační praxi katolické církve vůči homosexuálům?
Je dostatečně vstřícná
15%
 
Respektuje jejich orientaci, ale souhlasím, že dle katechismu církev odmítá jejich sexuální život
34%
 
Požadavky katechismu by se měly změnit, nelze vyžadovat celibátní chování od všech homosexuálů
19%
 
Je velmi negativní až vulgární navzdory požadavkům katechismu
31%
 
(Počet hlasů celkem: 261)