Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Areopag

Je interrupce kompatibilní s křesťanstvím?

Leo Salvet, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 4. 9. 2008

Areopag

Ekumenismus contra unionismus

Leo Salvet, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 11. 12. 2007

Areopag

Křesťanství a polygynie

Leo Salvet, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 17. 10. 2007
Vážené dámy, vážení pánové, předem se omlouvám všem dámám, že jsem si vůbec dovolil otevřít toto téma. Ujišťuji však, že jeho předmětem se hodlám zabývat pouze akademicky. Je obecně známé, že Bůh ústy proroka Mohameda, jak nám jeho učení zaznamenává posvátný Korán, doporučuje monogynii, připouští však i polygynii, nejvýše však tetragynii. Pokud muslim, který žije v manželství platném podle práva šaría s více než jednou ženou, a on i jeho ženy by ryze hypoteticky uvažovali o přestupu ke křesťanství, konkrétně ke katolické denominaci, byli by podle katolického církevního práva nuceni rozbít dosavadní manželství, resp. rodinu, neboť katolické církevní právo ukládá tomu, kdo žije v polygynickém manželství, jako podmínku přijetí do katolické církve ponechat si pouze jednu ženu a ostatní propustit.

Praktická víra

Euthanasie jako akt křesťanské lásky

Leo Salvet, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 26. 9. 2007

Vážená dámy, vážení pánové,
především chci poděkovat všem, kteří reagovali elektronickou poštou na můj předchozí článek "Euthanasie a křesťanství", a zejména panu doktoru Černému za jeho
fundovaný článek v Magazínu ChristNet a za opravu mých některých nepřesností, za které se současně omlouvám. Jelikož všechny reakce byly v podstatě odmítavé, dospěl jsem k názoru, že jsem svá tvrzení ve prospěch legalizace euthanasie nedostatečně argumentačně podpořil. Tento nedostatek se pokusím alespoň částečně napravit nyní.

Praktická víra

Euthanasie jako výzva pro křesťanství

Leo Salvet, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 9. 2007

Článek měsíce

Problém výchovy katolické mládeže: „pastorace mimochodem“

Karel Hlaváček / 29. 4. 2020
Studium IES
ETF – pastorační a sociální práce

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Rubriky

Anketa

Jaký způsob slavení bohoslužeb je Vám v nouzovém stavu nejbližší?
Sleduji přenosy v televizi
22%
 
Poslouchám rádio
4%
 
Sleduji bohoslužby pasivně přes internet
25%
 
Zapojuji se přímo do on-line živých přenosů
13%
 
Máme vlastní rodinné bohoslužby
22%
 
Dávám si od církve a modlení konečně pokoj
13%
 
(Počet hlasů celkem: 677)