Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Ztráta v generaci filozofů

Portréty a rozhovory

Ztráta v generaci filozofů

Michal Černý / 12. 2. 2020

Areopag

Nominace do Rady ČT jako podnět pro eklesiologické úvahy

Michal Černý / 1. 2. 2020

Kultura

Dva papežové: film o lidství ve službě církvi

Michal Černý / 30. 12. 2019

Portréty a rozhovory

Postava podzemní církve na Moravě s pověstí světce

Michal Černý / 20. 9. 2017

České církve

V zápase o pravdu, autenticitu a duši: k paralelám v myšlení Miloslava Vlka a Jana Patočky

Michal Černý / 3. 4. 2017

Článek měsíce

Když papežové neustupují, ale mění se

Vít Luštinec / 16. 1. 2020

Oto Mádr stoletý: formovaný intelektuál

Michal Černý / Portréty a rozhovory

Determinanty Druhého vatikánského koncilu

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

K nepříliš známým podobnostem papežů Jana Pavla I. a Františka

Michal Černý / Historie

Na počátku bylo...

Michal Černý / Výběr Christnetu

Rok milosrdenství: k novému hledání formy biskupské služby

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

Půl tisíciletí papežské astronomie: Vatikánská observatoř

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

Kněží ve službách vědy

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

Františkovo zdůraznění člověka

Michal Černý / Církev a svět

Velký třesk a katolická církev

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

Pavel VI.: papež ekumenismu, koncilu i dobrý diplomat

Michal Černý / Historie

V Brně byl znovu vysvěcen kostel svatého Josefa – patří řeckokatolické církvi

Michal Černý / České církve

Benedikt XV. – neoblíbený papež Velké války

Michal Černý / Historie

Jezuitský vědec 18. století Ruđer Bošković

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

Peter Faber: jezuitský světec pro reformu církve

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

Lumen fidei: první encyklika papeže Františka

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

Matteo Ricci: vzor nové evangelizace

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

František: Papež z druhého konce světa

Michal Černý / Kultura

Benedikt XVI. Můj duchovní testament

Michal Černý / Kultura

Josef Toufar zemřel po mučení na den druhého výročí "Vítězného února"

Michal Černý / Teologie a duchovní texty

Benedikt XVI. a nová média

Michal Černý / Církev a svět