Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Areopag

O spolupráci některých kněží s StB - proč to není jedno

Růžena Matěnová, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 10. 1. 2007

 Sleduji již delší dobu celou kauzu kolem spolupracovníků s StB z řad kněží. Paní Křížková statečně otevřela jeden z nejpalčivějších problémů naší české církve a pojmenovala ho jeho pravým jménem. Obdivuji její odvahu a jsem za ni vděčná. Sama jsem patřila do jednoho z pražských studijních kroužků Josefa Zvěřiny a měla jsem tak možnost poznat tohoto vzdělaného, přemýšlivého a lidsky zralého kněze. Po roce 1989 jsme proto přirozeně očekávali, že  stane děkanem pražské teologické fakulty. Bohužel všichni víme, jak to tenkrát s obsazením čelných míst na „ministrantské průmyslovce“ , dopadlo....

Článek měsíce

Když papežové neustupují, ale mění se

Vít Luštinec / 16. 1. 2020