Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církev dnes

Papežova pouť do Svaté země na internetu

Robert Němec, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 3. 2000

Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při mši v Betlémě

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 3. 2000
Velké tajemství božího sebevyprázdění, dílo našeho vykoupení se rozvíjí ve slabosti: to není snadná pravda. Spasitel se narodil v noci, v tichu a chudobě betlémské jeskyně. „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo,“(Iz 9, 1 ) prohlašuje prorok Izaiáš. Toto místo znalo „jho“ a „hůl“ útisku. Kolikrát bylo slyšet v těchto ulicích nářek nevinných ? Dokonce i basilika postavená nad místem, kde se narodil Spasitel zde stojí jako pevnost poznamenaná ranami věků. Ježíšovy jesličky vždy stojí ve stínu kříže. Ticho a chudoba betlémského narození jsou jedno s temnotou a bolestí smrti na Kalvárii. Jesličky a kříž jsou stejným tajemstvím vykupitelské lásky, tělo jež Marie vložila do jeslí je stejné jako tělo, jež bylo obětováno na kříži.

Církevní dokumenty

Papežova řeč při uvítání na území Palestinské autonomie

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 3. 2000

Církevní dokumenty

Pastýřský list českých a moravských biskupů k některým sociálním otázkám

Robert Němec, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 3. 2000

Partnerské vztahy

Které charakterové vlastnosti nejvíce letí?

Jiří Špaček, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 3. 2000

Článek měsíce

Hele, kytka, a jaká krásná. Nad knihou Marka O. Váchy

Zdeněk A. Eminger / 13. 9. 2019
Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Souhlasíte s tím, že církev investuje na burze?
Ano, důležitý je především výnos a bezpečnost investice
12%
 
Ano, ale měla by dbát na etický rozměr investice
53%
 
Ne
30%
 
Nevím
5%
 
(Počet hlasů celkem: 143)