Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Nepřizpůsobiví?!

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 9. 2011

Křesťanství v zahraničí

Anglie přichystala velkou slávu pro svého ochránce víry

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 30. 4. 2011

Praktická víra

Baptisteria patří do našich kostelů

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 9. 2. 2011

Portréty a rozhovory

Halasným prohlášením a gestům moc nevěřím

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 11. 1. 2011

Portréty a rozhovory

Dialog má obrovský význam

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 6. 1. 2011

Adam Borzič je předsedou Společnosti křesťanů a Židů. Hlavním cílem Společnosti je rozvíjet dialog mezi křesťany a Židy a to jak na bázi kulturní, tak náboženské. "Neuzavíráme se dialogu s nikým – dialog má vždy přednostní postavení. V poslední době i pod vlivem mezinárodních trendů tento dialog rozšiřujeme o třetí monoteistickou tradici – o islám", říká Borzič. Společnost vydává každoročně Revue SKŽ. Poslední číslo bylo tematicky zaměřeno na extremismus a i proto jsme se pana Borziče zeptali, jak v těchto souvislostech vnímá citlivost české společnosti.

Článek měsíce

Abychom začali fungovat jako rodina…

Benedikt Mohelník / 6. 7. 2020