Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

České církve

Ekumena nemusí být bezzubá

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 28. 1. 2010

Praktická víra

Husité nejsou husité, ale katoličtí modernisté

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 11. 1. 2010

Magazín ChristNet.eu minulý týden informoval o devadesátém výročí vzniku Církve československé husitské. Podle adjektiva husitská si zřejmě většina nezasvěcených dává CČSH do přímé souvislosti s husitským hnutím. Není to ale tak docela pravda. Církev vznikla v roce 1920 z modernistického hnutí v rámci římskokatolické církve. Připustili bychom si "kdyby", k onomu rozdělení nemuselo dojít, pokud by tehdejší situace v církvi byla řešena sněmovním procesem na národní úrovni a ne nekompromisně a direktivně z Říma. Nastolené požadavky řešené dialogicky na sněmu mohly ztratit svoji výbušnost...

Praktická víra

Koho přivedla hvězda do Betléma

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 6. 1. 2010

"Mírová mise" do Belfastu

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 5. 1. 2009
Nedávno Českobratrská církve evangelická oslavila devadesáté výročí svého založení. Režie oslav působila sympaticky a civilně. Oslavy neproběhly pouze o jednom víkendu. Celý loňský rok se evangelíci zamýšleli nad svoji identitou. Sám jsem měl možnost události a oslavy spojené s tímto výročím sledovat jen z povzdálí.  Studuji od září v Irsku a tak si dovolím určitý nadhled, při formulaci mého zamyšlení o evangelické identitě, ve kterém bych rád zohlednil i pár postřehů z nedavné návstěvy Belfastu...

Kultura a recenze

Devalvuje aktivní zpěv lidu liturgickou hudbu?

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 10. 2008
Jako červená nit se nedávným vydáním revue Salve line myšlenka napětí mezi "služebností" umění v liturgii a snahou o jeho nejvyšší kvalitu. Podle kritiku reforem II. vatikánského koncilu vedl důraz na účast lidu k ochuzení liturgie. Většinou kritici souhlasí se zpěvem shromážděného lidu, ale ne tak, aby to vedlo k banalitám a vyprázdnění.
Revue obsahuje hutné teologické a odborné texty (např. studii kardinála Josepha Ratzingera, či liturgický pohled na věc z pera Františka Kunetky), krátké tematické studie (např. o modlitbě se zpěvy v Taize), nebo rozhovor s otcem Mikulášem novicmistrem a kantorem v klášteře v Sept Fonts. Druhé letošní číslo nabízí i laskavý náhled do planoucí duše hudebního skladatele Petra Ebena.

Článek měsíce

Hele, kytka, a jaká krásná. Nad knihou Marka O. Váchy

Zdeněk A. Eminger / 13. 9. 2019
Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Souhlasíte s tím, že církev investuje na burze?
Ano, důležitý je především výnos a bezpečnost investice
12%
 
Ano, ale měla by dbát na etický rozměr investice
54%
 
Ne
30%
 
Nevím
4%
 
(Počet hlasů celkem: 179)