Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Křest a znovuzrození jako svatba

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 16. 2. 2011

Praktická víra

Jednota různých křesťanů

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 1. 2011

Areopag

Kritika politiků ano, kritika křesťanů?

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 6. 5. 2010

Areopag

Otevřený dopis bratru Jaroslavovi Dominiku Dukovi

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 15. 4. 2010

Bratře, dnes se necháváš intronizovat. Proč se necháváš intronizovat? Kterému člověku při své intronizaci sloužíš? Kolik lidí při tvé intronizaci slouží tobě? Bratře, pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš. Čiň pokání. Naslouchej a věř Evangeliu.  Ježíš přišel do Jeruzaléma jako tichý král sedící na oslátku. Uzdravoval a učil. V chrámu vyhnal prodavače a kupující. S učedníky slavil Poslední Večeři na památku vysvobození z otroctví. Kněží Ježíše vydali na smrt. Byl ukřižován. Vstal z mrtvých a přišel k učedníkům.

Areopag

Otazníky k návštěvě papeže Benedikta XVI.

Ladislav Hanuš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 13. 8. 2009

Článek měsíce

Láska není iluze. Pár slov o celibátu (ve dvou)

Zdeněk A. Eminger / 12. 12. 2019
Diakoniespolu.cz
Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Přibývá věřících ve vašem kostele?
Ano a to výrazně
9%
 
Ano
23%
 
Ne, je nás čím dál méně
38%
 
Je to stále stejné
25%
 
Bohoslužby v našem kostele zřejmě brzy zruší
4%
 
(Počet hlasů celkem: 349)