Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Církevní dokumenty

Promluva Jana Pavla II. na modlitební vigilii při Světovém dni mládeže v Římě

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 8. 2000
Ve skutečnosti je to Ježíš, koho hledáte, když sníte o štěstí, čeká na vás, když nemůžete najít nic jiného co by vás uspokojilo, on je tou krásou, jíž jste přitahováni, je to on, kdo ve vás vyvolává takovou žízeň po plnosti, která by vás nenutila spokojit se s kompromisy, je to on, kdo vás pobízí strhnout masky falešného života, je to on, kdo ve vašem srdci čte ta nejopravdovější rozhodnutí, jež se ostatní snaží potlačit. Je to Ježíš, kdo ve vás probouzí touhu udělat něco velkého s vaším životem, vůli následovat nějaký ideál a odmítnutí nechat se uzemnit prostředností, kdo vás povzbuzuje k odvaze věnovat se skromně a trpělivě zdokonalování vás samých i společnosti, budování lidštějšího a více bratrského světa.

Církev dnes

A ROMA V.

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 8. 2000

Církev dnes

A ROMA VI.

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 8. 2000

Církevní dokumenty

Homilie Jana Pavla II. při mši na závěr Světového dne mládeže v Římě

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 8. 2000

Církev dnes

A ROMA II.

Martin Moštěk, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 19. 8. 2000

„S důvěrou přistoupím k Bohu, který je radostí mého mládí“ (Podle Žalmu 43) Mládí je věk radosti. To říká kdekdo! Ale často se za krásnou rozesmátou tváří ukrývá nejistota člověka, který má své veliké pochybnosti, hledá opory svého života, jeho cíl, smysl… A teď i starý muž říká tisícům, které pozval: „Radujte se!“ Cožpak neví nic o zmatcích mladých srdcí? Ví, ví! On sám má mladé srdce! A proto si dovolí říci mi: raduj se! Proto mě pozval na pouť. Abych putoval do tohoto města, abych zde snášel horko, nepříjemnosti a těžkosti, ale přesto abych zde nalezl radost ve společenství, kterým se jako jemný vánek nese tušení a zkušenost: On je tady! Kdo? Jeho jméno je mou nadějí: Ježíš = Bůh, naše spása. Jubileum – den radosti mého mládí, mohu prožít proto, že mi daroval vykoupení, vysvobození z mých zmatků. A tak chci dnes vyznat před vámi a s vámi: Ježíš, kterého jsem přišel hledat, je mou radostí, nadějí i silou. Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, přijď do všech mých nejistot, přijď do všech mých neklidů! Mohu se radovat ze svého mládí, mohu žít pokojnou radostí, protože v Ježíši je smysl a cíl mého života. Krásný den! P. Vítek Zatloukal

Článek měsíce

Hele, kytka, a jaká krásná. Nad knihou Marka O. Váchy

Zdeněk A. Eminger / 13. 9. 2019