Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Na pravou míru

Katolická média a regionální zpravodajství

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 8. 2001

Na pravou míru

Témata analýzy a výzkumné hypotézy

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 8. 2001
Katolická média v České republice nabízejí nepřeberné množství témat, která si žádají analýzu a kritický pohled. Mohli bychom například porovnávat obsah jednotlivých médií s konkrétními pasážemi Katechismu katolické církve, případně jednotlivých dokumentů o sdělovacích prostředcích, a sledovat, do jaké míry jsou teoretické zásady skutečně naplňovány. Velmi plodné by bylo také zachycení vývojových tendencích jednotlivých médií v průběhu 90. let. Mohli bychom sledovat reakce katolických sdělovacích prostředků na konkrétní společenské události. Zpracovat všechna tato témata je však nad možnosti a rozsah této práce. Proto volím obecnější tematické okruhy, které sice na první pohled mohou působit méně atraktivně, ve skutečnosti však jejich pomocí můžeme zachytit důležité aspekty práce jednotlivých katolických médií s žurnalistickým materiálem i přístup k recipientům.

Na pravou míru

Vymezení analytického materiálu

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 17. 8. 2001

Na pravou míru

Oblasti výzkumu, výzkumné otázky a základní hypotézy

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 16. 8. 2001

Na pravou míru

Srovnání s okolními zeměmi

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 15. 8. 2001

Článek měsíce

Strašák „liberalismu a neomarxismu“ obchází církev

Marián Sekerák / 8. 6. 2020