Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Na pravou míru

Katolická média a regionální zpravodajství

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 21. 8. 2001

Na pravou míru

Témata analýzy a výzkumné hypotézy

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 8. 2001
Katolická média v České republice nabízejí nepřeberné množství témat, která si žádají analýzu a kritický pohled. Mohli bychom například porovnávat obsah jednotlivých médií s konkrétními pasážemi Katechismu katolické církve, případně jednotlivých dokumentů o sdělovacích prostředcích, a sledovat, do jaké míry jsou teoretické zásady skutečně naplňovány. Velmi plodné by bylo také zachycení vývojových tendencích jednotlivých médií v průběhu 90. let. Mohli bychom sledovat reakce katolických sdělovacích prostředků na konkrétní společenské události. Zpracovat všechna tato témata je však nad možnosti a rozsah této práce. Proto volím obecnější tematické okruhy, které sice na první pohled mohou působit méně atraktivně, ve skutečnosti však jejich pomocí můžeme zachytit důležité aspekty práce jednotlivých katolických médií s žurnalistickým materiálem i přístup k recipientům.

Na pravou míru

Vymezení analytického materiálu

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 17. 8. 2001

Na pravou míru

Oblasti výzkumu, výzkumné otázky a základní hypotézy

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 16. 8. 2001

Na pravou míru

Srovnání s okolními zeměmi

Milan Tesař, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 15. 8. 2001

Článek měsíce

Kázání o velrybě (a trošku o Grétě)

Martin C. Putna / 27. 10. 2019
Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Měli jste nebo plánujete svatbu v kostele?
ano
72%
 
ne, měli jsme nebo chceme mít civilní obřad
2%
 
jsem singl a svatbu neplánuji
16%
 
uzavřel (a) jsem nebo plánuji registrované partnerství
10%
 
(Počet hlasů celkem: 62)