Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Areopag

Homosexualita není dar ani prokletí

Martin Šístek, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 10. 2. 2012
Příspěvky dr. Klimeše jsou mi sympatické svou odvahou „tnout do živého“ i nenuceným vtipem spojeným s nadhledem. Jeho poslední článek o možnostech léčby homosexuality považuji za uvážlivý, ačkoliv v některých vývodech klouzající po povrchu a nedomyšlený.

Areopag

Prokrústovo lože pro evangelium

Martin Šístek, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 28. 10. 2011
Max Kašparů nám ve svém aktuálním příspěvku převyprávěl pohádku o nemocnici jako podobenství o (ne)správných vnitrocírkevních reformách. Podobenství efektní, avšak kulhající na obě nohy...

Partnerské vztahy

Nástin filosofie homofilních vztahů

Martin Šístek, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 22. 2. 2011

Praktická víra

Zakořeněné předsudky v mravnosti

Martin Šístek, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 31. 1. 2011

Areopag

Proč petici nepodepíšu

Martin Šístek, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 9. 9. 2010

Článek měsíce

Hele, kytka, a jaká krásná. Nad knihou Marka O. Váchy

Zdeněk A. Eminger / 13. 9. 2019