Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Rytmická liturgie, lidový zpěv

Hana Farná, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 25. 11. 2009
 K nedávnému protestu varhaníků proti hudebnímu doprovodu na Proboštské louce při svatováclavské bohoslužbě ve Staré Boleslavi s papežem Benediktem XVI. jsem se nepřipojila. Jsem přesvědčena, že jádro celého sporu je někde jinde než v konfrontaci varhany kontra kytary. S problémy při liturgii se totiž potýká nejen kytarový, ale i varhanní doprovod. Je vidět, že dopis varhaníků otevřel živou diskusi, která na tyto problémy reaguje. Jedním z nich je i zdejší diskusní téma.

Benedikt to zvládl!

Hana Farná, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 2. 10. 2009

Kultura a recenze

Já jsem hlad

Hana Farná, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 17. 9. 2009

Praktická víra

Po vodách může kráčet jen Bůh

Hana Farná, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 20. 7. 2009

Praktická víra

Jak žít se zjevením?

Hana Farná, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 3. 6. 2009

Reaguji na jedno živé a aktuální téma z diskusí: Dívka, která se 5 let setkávala s Boží matkou (?). I mě velmi zaujal dokument Panna Marie, Ivetka, atd. Už před několika měsíci jsem viděla snímek Ivetka a hora, pokoušela jsem se napsat recenzi. Nepodařilo se mi to. Dokument mě totiž oslovil způsobem, jaký jsem nečekala. Ale co jsem vlastně očekávala? Nevím. Nebyl mi dán dar „rozlišování duchů“, a tak se mystických zážitků trochu bojím. Lépe a přesněji řečeno: vůči pravým mystickým zkušenostem cítím jakýsi pokorný ostych. A obávám se falešné mystiky.

Článek měsíce

Co přineslo uzavření kostelů

Jiří Pavlík / 3. 5. 2020