Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Hospodin zástupů je s námi

Církev a svět

Hospodin zástupů je s námi

Pavel Stránský / 22. 12. 2017

Církev a svět

Opravdu chce papež František změnit modlitbu Páně?

Hana Farná / 13. 12. 2017

Církev a svět

Adame, jsme s tebou!

Tomasz Dostatni / 22. 11. 2017

Církev a svět

Válka proti papeži Františkovi

Andrew Brown / 14. 11. 2017

Církev a svět

V Británii se už většina lidí nehlásí k náboženství. Nejsou v tom sami

Jan Jandourek / 6. 11. 2017

Článek měsíce

Cesta na Západ?

Norbert Schmidt / 24. 3. 2019