Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Praktická víra

Světlo Kristovo, světlo pro svět

Redakce , Jiří Baroš , Jiří Baroš / 8. 4. 2012

Praktická víra

Zelený čtvrtek, den připomínky poslední večeře

Jan Kirschner, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 5. 4. 2012

Dnes je Zelený čtvrtek, den připomínky poslední večeře, kterou slavil Ježíš s apoštoly. V katolické tradici se přípomíná ustanovení svátosti kněžství a eucharistie - večeře Páně.  Otázkou je, zda toto spojení není příliš odvážnou konstrukcí. V Novém zákoně ještě není svátost kněžství jasně vyjádřena. Ježíš si spolu s apoštoly připomínal tradiční sederovou večeři na památku vyjití z Egypta a její původní smysl přeznačil. Cesta ke svátosti kněžství byla ještě dlouhá. V evangelických sborech se o Zeleném čtvrtku čtou obyčejně pašije. Tento den Ježíšovy hostiny s učedníky na rozloučenou je ale vhodnější slavit jako Den ustanovení svaté večeře Páně.

Praktická víra

Zpověď a klíče od Božího království

Jeroným Klimeš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 2. 4. 2012

Praktická víra

Benedikt XVI. a obrácení Fidela Castra

Rostislav Matulík, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 29. 3. 2012

Praktická víra

Subsidiarita: alternativa pro dnešní politiku

Jiří Baroš, Jiří Baroš , Jiří Baroš / 27. 3. 2012

Článek měsíce

Strašák „liberalismu a neomarxismu“ obchází církev

Marián Sekerák / 8. 6. 2020

S turbany a holemi proti demokracii a laickosti?

Daniel Bartoň / Praktická víra

Škola Dorkas pořádá letní přijímací pohovory

Redakce / Praktická víra

Svatodušní spřátelování

Veronika Čepelková / Praktická víra

Dvacáté výročí návštěvy Jana Pavla II. u nás

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Diecézní středisko Marianum nabízí ubytování

Redakce / Praktická víra

Nový pražský arcibiskup bude zítra uveden do úřadu

Redakce / Praktická víra

Schönborn a Wir sind Kirche uspořádali kající bohoslužbu

Česká tisková kancelář / Praktická víra

Naše společnost není připravena na stáří a smrt

Kateřina Tetivová / Praktická víra

Křesťanský půst má být odtučňováním srdce, ne těla

Tiskové střed. ČBK / Praktická víra

Nový pastýř, staré ovce

Max Kašparů / Praktická víra

Co očekávám od nového pražského arcibiskupa

Prokop Remeš / Praktická víra

Vatikánský teolog varuje před uctíváním ostatků

Rostislav Matulík / Praktická víra

Jak před devadesáti lety vznikla CČSH?

Ivana Peterková / Praktická víra

Stavba kostela je jako sbírka na Národní divadlo

Česká tisková kancelář / Praktická víra

In Spiritu veritatis

Ivan O. Štampach / Praktická víra

Vídeň se chystá na misijní ofenzivu

Stephan Baier -Die Tagespost / Praktická víra

Co čekám od nového pražského arcibiskupa

Pavel Černý / Praktická víra

Kdo způsobil zemětřesení na Haiti

Rostislav Matulík / Praktická víra

Moje cesta se s CČSH několikrát proťala

Hana Farná / Praktická víra

Esperanto – nová latina církve ?

Max Kašparů / Praktická víra