Hned v úvodu článku se autor dopouští důležité chyby, když vytrhuje z kontextu větu: „Kostely jsou chrámy pokrytectví a tolerance.“ Snaha autora ukázat pokleslost myšlení mynistryně Třeštíkové bohužel nerespektuje zásadu uvádění věcí v kontextu. Nelze totiž nedodat, že tato věta je součástí vánočního fejetonu, žánru pracujícího s nadsázkou, metaforou a alegorií. Proto je absurdní z této věty vyvozovat jakékoliv protikřesťanské tendence ministryně.

Doposud mě nikdy nenapadlo, že s výkonem funkce ministryně kultury souvisí otázka osobního postoje k antikoncepci?! Jako daleko kontroverznější střet s křesťanskou či kontinentální morálkou mi přijde chování premiéra Mirka Topolánka (ODS), který skrze média řeší (neřeší) své manželské i na mimomanželské záležitosti. A ozval se někdo na toto téma?! Proč se stejným způsoben neozývají tito moralisti útočící na výroky Třeštíkové?.

Na základě přečtení článku jsem nabyl dojmu, že pan Šobáň toho o paní ministryni mnoho neví. Tedy vyjma těch vět z denního tisku. Možná proto neocenil snahu KDU-ČSL překročit svou typickou sterotypizaci a otevřít na ministerstvo dveře někomu, kdo je uznávanou režisérkou mnoha výborných dokumentů o rodině. Člověku, který založil svůj život na dobrých rodinných a osobních vztazích.

Za argumentačně nejslabší část článku považuji paralelu s římskokatolickou církví, kdy podle autora článku aggiornamento (zdnešnění či také otevření se společnosti) vede k úbytku kněží a kléru. Autorovi mohu jen opětovně připomenout nejlepší výsledek křesťanských demokratů v polistopadové historii, postavený na čtyřkoaličním „aggiornamentu“. Pokud vidím někde chybu vedoucí k nepříliš dobrému výsledku KDU-ČSL v posledních volbách, tak je to její opětovné počtyřkoaliční uzavření se ve vlastním ghettu.

Závěrem bych chtěl reagovat na poznámky směřující ke křesťanským demokratům. Samozřejmě, že současný pokus odstřihnout pupeční šňůru mezi KDU-ČSL a Katolickou církví může připadat někomu bolestný. Jak se však ukazuje ze zkušeností z Německa a Rakouska, z hlediska budoucnosti obou organizací, je velmi potřebný. Následující měsíce pak ukáží, do jaké míry se tento pokus s Helenou Třeštíkovou křesťanským demokratům opravdu povedl.

Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autorů. Autor pracuje jako odborný poradce v oblasti komunikace, PR a styku s médii.