Novým diecézním biskupem v Litoměřicích jmenoval papež Benedikt XVI. Jana Baxanta, generálního vikáře českobudějovické diecéze. ČTK o tom dnes informovala Česká biskupská konference. Papež jmenoval dva nové biskupy, z toho jednoho z Argentiny, před nedělním zahájením synodu římskokatolických biskupů ve Vatikánu.

Radio Proglas uvedlo, že biskupské svěcení přijme Baxant 22. listopadu v litoměřické katedrále svatého Štěpána z rukou pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka. 
    
"Do této krásné litoměřické diecéze jdu s velikou radostí a velikým očekáváním. Chci spolupracovat s každým, kdo bude mít dobrou vůli," řekl Baxant Radiu Proglas.

Litoměřická diecéze byla bez svého sídelního biskupa. Papež Benedikt XVI. dosavadního biskupa z Litoměřic Pavla Posáda v letos lednu poslal do jižních Čech, kde je od března světícím, neboli pomocným biskupem v Českých Budějovicích.

Posáda jmenoval 19. litoměřickým biskupem o Vánocích 2003 papež Jan Pavel II. Vysvěcen za biskupa byl Posád v únoru 2004. Poté ale na půl roku onemocněl. Na podzim 2004 jmenoval Vatikán správcem diecéze královéhradeckého biskupa Dominika Duku. To už ale byl Posád opět v pořádku. Rozhodovací pravomoci zůstaly Dukovi, církevní povinnosti ale obstarával Posád. Někteří věřící z litoměřické diecéze sbírali podpisy pod žádost, aby Česká biskupská konference veřejně úplně a pravdivě vysvětlila důvody, proč musel Posád opoustit úřad litoměřického diecézního biskupa.

Šedesátiletý Baxant se narodil 8.10.1948 v Karlových Varech. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze byl přijat na pražskou Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu. Po ukončení studia přijal v roce 1973 kněžské svěcení.

Kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až 1975. Poté působil jako administrátor nejprve v Bystřici u Benešova a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze-Holešovicích. V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. V kněžské službě pak pokračoval jako farář v Kolíně a poté ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze. V lednu 2003 byl jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze. Hovoří německy, francouzsky, italsky a rusky.

V neděli začíná ve Vatikánu synod římskokatolických biskupů, který svolal Benedikt XVI. a na nějž Vatikán poprvé pozval rabína. V rámci církevního sněmu, jehož se účastní i český kardinál Miloslav Vlk, papež zahájí v římské bazilice sedmidenní čtení bible, které bude přenášet italská televize RAI a jehož se zúčastní na 2000 osob, včetně tří exprezidentů, četných ministrů, umělců, židů i muslimů.

Jarní rozhovor Magazínu ChristNet.eu s biskupem Dominikem Dukou o situaci v litoměřické diecézi najdete zde, kritickou reakci na něj od Kateřiny Tetivové z tamní diecéze najdete zde

Foto: TS ČBK