Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet
Barokní Litomyšl

V Hradci Králové byla udělována ocenění Svatého stolce

Archiv zpráv / jpk / ČBK / 30. září 2003 2:00
Hradec Králové: - U příležitosti slavnosti sv. Václava bylo 28.9. po bohoslužbě v královéhradecké katedrále Svatého Ducha předáno diecézním biskupem Dominikem Dukou několik ocenění Svatého stolce.

Vyznamenáni byli:

* PhDr. Jiří Němeček - Řádem sv. Silvestra I. s titulem rytíře zmíněného Řádu - za dlouholetou obětavou práci ve funkci ředitele Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové a za společenskou angažovanost
* Marcela Němečková, středoškolská profesorka - záslužným křížem Pro Ecclesia et Pontifice - za obětavou a statečnou spolupráci s arcibiskupem Karlem Otčenáškem v době jeho vyhnanství v Ústí nad Labem – Trmicích a pedagogickou činnost při obnově církevního školství
* RNDr. Jiří Steskal, ředitel Diecézní charity Hradec Králové - záslužným křížem Pro Ecclesia et Pontifice - za osobní nasazení při plnění náročných úkolů, především v organizování rychlé pomoci při povodních v minulých letech, nejen na území královéhradecké diecéze a České republiky

Z kněží královéhradecké diecéze byli na návrh biskupa Dominika Duky jmenováni Svatým otcem Janem Pavlem II.:
* Mons.doc.ThDr. Karel Vrána, papežský prelát - apoštolským protonotářem - za náročnou úlohu ředitele Diecézního teologického institutu v Hradci Králové a pomoc při budování diecézní knihovny
* Mons. Josef Socha, generální vikář královéhradecké diecéze - papežským prelátem - za obětavé plnění náročných úkolů svého úřadu

Titul monsignora (kaplana Jeho Svatosti) obdrželi na návrh biskupa Duky za osobní nasazení při plnění svěřených úkolů od papeže Jana Pavla II.:
* Rev.Dom. Karel Exner, probošt Katedrální kapituly Svatého Ducha a farář v Nové Pace
* Rev.Dom. Vladimír Hronek, arciděkan v Kutné Hoře a okrskový vikář kutnohorsko-poděbradského vikariátu
* Rev.Dom.pplk.Mgr. Tomáš Holub, hlavní kaplan Armády České republiky

Zaujala Vás tato zpráva? Sdílejte ji a šiřte dál:


 

Související zprávy a články


Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Souhlasíte s obnovou mariánského sloupu?
Ano
62%
 
Ano, ale až po dohodě ČBK a ERC
9%
 
Ne
27%
 
Nevím
1%
 
(Počet hlasů celkem: 1307)