Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Převažující postoj Britů k církvím je lhostejnost

Ze světa / mimra / DINGIR / 1. června 2018 20:38
Převažující postoj Britů k církvím je lhostejnost

Ilustrační foto
Autor: Unsplash.com / James Giddins

Londýn - Americká křesťanská výzkumná agentura Barna Group se zaměřila na místo křesťanských církví v britské společnosti. Konkrétně na to, jak je zde jejich přítomnost vnímána. Zpráva začíná poukazem na fakt, že britské církve jsou velmi aktivní v charitativní práci. Nicméně ze zjištění vyplývá, že společnost to příliš nedoceňuje. Obecný postoj se dá podle autorů zprávy vyjádřit jako lhostejnost – církve většinu lidí nezajímají ani jim nevadí. 81 % nekřesťanský respondentů se nedomnívá, že církve mají pro svět pozitivní přínos: 40 % neví a 41 % to vyloženě popírá. S tvrzením dokonce souhlasí pouze polovina samotných křesťanů.

To je velký rozdíl oproti tomu, jak postoj nekřesťanů vnímají církevní představitelé. Polovina z nich má za to, že přínos církví v globálním měřítku oceňují, 86 % z nich se domnívá, že nekřesťané vítají jejich práci pro lokální komunity – to však činí pouze jeden z pěti nekřesťanů.

Přesto 59 % dospělé populace (křesťanů i nekřesťanů) souhlasí s tvrzením, že církve mají ve společnosti své místo. Vidí je především v charitativní oblasti.

Mnozí nekřesťané církve charakterizují jako pokrytecké (30 %), odsuzující (34 %) a neslučitelné s vědou (30 %).

Barna však připomíná svůj starší starší výzkum (z roku 2015), podle něhož většina nekřesťanů, kteří uvedli, že křesťany osobně znají, je vnímají jako přátelské (64 %) a dobrosrdečné (52 %). Za úzkoprsé je označilo jen 13 % nekřesťanských respondentů.


Zpráva vznikla ve spolupráci s časopisem Dingir.

Zaujala Vás tato zpráva? Sdílejte ji a šiřte dál:


 

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz – růžence
Studium IES

Bankovní spojení

Podpořte nás přes transparentní účet bez poplatků: 2900316130/2010

Rubriky

Anketa

Jste spokojeni s informováním věřících o hospodaření církve?
Ano
18%
 
Částečně
4%
 
Ne
78%
 
(Počet hlasů celkem: 316)