Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Synodní víkend zažili i slezští evangelíci

Domácí zpravodajství / kir / sceav.cz, red. / 20. května 2019 19:02
Synodní víkend zažili i slezští evangelíci

Lutherova růže, emblém luterských církví
Autor: Wikipedia.org / Jed / Creative Commons

Český Těšín - Magazín Christnet přinesl zprávu o zasedání synodu ČCE. V pátek 17. května se konalo jednání synodu i další evangelické denominace Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV). Tento dovětek upřesňuje, že církev se hlásí především k odkazu Lutherovy reformace. Augsburské vyznání bylo předloženo císaři Karlu V v Augsburgu (Německo) v roce 1530 a od té doby tvoří jeden ze základních věroučných pilířů všech luteránů.

64 synodálů se sešlo v sále Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse v Českém Těšíně. Heslem synodu byl verš z listu Koloským 3,15 - "...ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni."

Program synodu naplnily především prezentace a schvalování zpráv jednotlivých oddělení církve, například Zpráva biskupa ze života církve, která je ke stažení na webu sceav.cz. Synod také schválil hospodaření církve za rok 2018. 

Ekonomka církve představila projekt "Cesta", tedy návrh ekonomických rámců církve k plné finanční samostatnosti, která čeká i slezské evangelíky vzhledem k blížící se odluce církve od státu. Teologická komise prezentovala pracovní verzi Dokumentu k otázkám lidské identity a sexuality, jejímž sestavením byla pověřena na minulém zasedání synodu. Dokument bude po zapracování pozměňovacích návrhů předložen na příštím zasedání synodu.

Dále byly mimo jiné schváleny příspěvky pro službu ústavu Šance podaná ruka na roky 2019 a 2020. Pracovníci ústavu a uživatelé byli hosty synodu a vystoupili s hudebním číslem a svědectvím.

Církev působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Sdružuje zejména věřící české i polské národnosti a bohoslužby se ve většině sborů konají v obou jazycích. Církev má celkem 21 sborů + kazatelské a misijní stanice. Podle statistik z r. 2007 měla SCEAV 15 357 členů. Považuje se za největší luterskou církví v České republice, nicméně ČCE vznikla před sto lety spojením luterské a kalvínské tradice. Luterský prvek v této církvi je ale menšinový.

Zaujala Vás tato zpráva? Sdílejte ji a šiřte dál:


 

Diskuze k zprávě

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Timotej.cz – růžence

Bankovní spojení

Nový účet bez poplatků: 2900316130/2010 Starý účet 267841001/5500 stále platí.

Rubriky

Anketa

Jak hodnotíte pastorační praxi katolické církve vůči homosexuálům?
Je dostatečně vstřícná
17%
 
Respektuje jejich orientaci, ale souhlasím, že dle katechismu církev odmítá jejich sexuální život
30%
 
Požadavky katechismu by se měly změnit, nelze vyžadovat celibátní chování od všech homosexuálů
20%
 
Je velmi negativní až vulgární navzdory požadavkům katechismu
32%
 
(Počet hlasů celkem: 164)