Co se stane, když letos nebude schválen restituční zákon? Církve budou dále fungovat stejným způsobem jako dosud. Stát by měl, dle nadále platného právního stavu, plně financovat platy duchovních i provoz všech církví, včetně údržby veškerých církevních budov. Od příštího roku bude mít stát tuto povinnost vůči dalším, nově vzniklým církvím. Do státního rozpočtu bude dál proudit výnos z majetku církví, který byl komunistickým státem zabaven.

Veškeré, vlivem špatné údržby zaniklé, polorozpadlé či zatím „jenom“ zdevastované či vykradené, sakrální stavby jsou v neutěšeném stavu výhradně z viny státu. Komunistický a již skoro 23 let demokratický stát neplní to, k čemu se zavázal. Sakrálních památek je hodně. Těch, které jsou používány pro pravidelné bohoslužby, je mnohem méně. Někde je pouť jedenkrát za rok, někde už ani to ne. Řada kostelů a kaplí dál chátrá, státem řízená neúdržba povede zřejmě k likvidaci mnoha z nich. Obce i krajinná návrší ztratí své dominanty. Necháme to tak?

Částečná náprava některých majetkových křivd probíhala již v devadesátých letech. Nikdo nenamítal, že bývalý příslušník STB, který byl za totalitního režimu za poctivou práci nadstandardně odměňován, nemá morální právo na to, aby v restituci získal mlýn, komunisty znárodněný v roce 1949.

U církví, přesněji farností, je to ale něco zcela jiného. Ty žádné nároky na majetek uplatňovat nemohou – většina lidí církevní restituce nepodporuje. Absurdní situace, která je přirozeným důsledkem vývoje v naší vlasti, kde se přes čtyřicet let vyráběl zcela pokřivený obraz o církvi a právu. Nedlouho po listopadu začala znovu anticírkevní kampaň – v Čechách se politická popularita získává pliváním na církev. Zase máme před volbami, útoky proti církvi se tedy budou stupňovat.

Vyjádření Ústavního soudu ohledně neudržitelnosti protiprávního stavu, zamrznutí rozvoje mnoha obcí díky blokovaným nemovitostem – to všechno je jedno. Hlavně se ukázat před voliči jako ochránce „zájmu většiny“. Nakonec nástup Lenina i Hitlera k moci byl vykládán také jako zájem většiny, právo se trochu ohnulo. Poslední návrh uplatnění restitučního zákona byl připraven a schválen komisí, tvořenou politiky pravé i levé části parlamentu. Konkrétní vyčíslení náhrad v hodnotě 134 miliard korun bylo schváleno komisí již v roce 2007. Zákon mohl být určitě připraven lépe, optimální znění mohlo být jiné. Proč nebyly zásadní připomínky parlamentní levice k zákonu uplatněny již v komisi před několika lety? Pokud jsou v zákoně závažné nedostatky, neměla být práce komise ukončena schválením nekorektního výstupu.

Začíná to s restitucemi vypadat na nekonečný příběh, vždy se najde někdo „udatný“, kdo najednou ví nejlépe, co chce většina. Nepřidáš se k většině, když páchá zlo (Ex 23.2) – kolika občanům naší vlasti tento biblický verš ještě něco říká?

Věcné shrnutí – zákon nyní předkládá do parlamentu ministerstvo kultury, nikoliv církve. Předloha vznikla na základě shody v politicky široce jmenované komisi. S touto předlohou souhlasila ŘKC, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí. Pokud si většina obyvatel naší země zvolí ve volbách jinou politickou reprezentaci, vznikne zřejmě jiný zákon – dle zabarvení nového parlamentu např.:

  • Farnostem se bude vracet pouze 10 % z vyčíslených náhrad
    Farnostem se nebude vracet nic
  • Farnosti budou do státního rozpočtu přispívat 10 000 Kč za farníka ročně
  • Kostely budou ponechány pouze ve větších městech – na 10 000 obyvatel stačí jeden.
  • Všechny ostatní kostely budou zbourány
  • Svědčit o křesťanské víře bude zakázáno. Neuposlechnutí tohoto zákazu bude trestáno předhozením lvům. Právo svobodně vyznávat víru bude i nadále zakotveno v naší ústavě.