Jak si představujete svého ideálního partnera? Jak by měl vypadat a jaké vlastnosti by mu neměly chybět? Co ocením na děvčatech? Co se mi líbí na chlapcích?

Na tyto a podobné otázky naší ankety odpovídalo 200 mladých lidí z Třebíče a okolí ve věku od 12 do 28 let. Všichni dotázaní byli věřící, ve většině případů aktivně praktikující katolíci.

Rozdělení respondentů

Naše anketa spočívala v tom, že jsme dotazovaným předložili dva různé testy. Zajímalo nás, jaké hodnoty věřící mládež preferuje. První test zkoumal požadavky na vzhled, druhý pak požadavky na osobnostní a charakterové vlastnosti.

V prvním testu byly položeny tyto otázky:

 1. Jakou roli hraje vzhled při výběru partnera?
 2. Je důležité, aby byl Váš partner věřící?
 3. Je pro Vás podstatné, je-li Váš protějšek romantický?
 4. Jakou roli má při výběru partnera jeho/její vzdělání?

Pro větší přehlednost jsme vyhodnocení odpovědí pojali formou grafů.

Jakou roli hraje vzhled při výběru partnera?

Je důležité, aby byl Váš partner věřící?

Je pro Vás podstatné, je-li Váš protějšek romantický?

Vzdělání mého partnera / mojí partnerky.

V dalším testu přiřazovali respondenti pokládaným otázkám 0 - 3 body podle toho, jak byla pro ně daná vlastnost důležitá. Dotazovaní měli celkem 25 bodů, které měli přiřadit k čtrnácti otázkám. Toto omezení mělo modelovat skutečnost, že nelze nalézt absolutně dokonalého partnera. Po sečtení bodů u každé otázky jsme získali následující pořadí:

 1. oblíbenost v kolektivu
 2. tolerance
 3. vzhled – obličej
 4. vzdělání
 5. vzhled – postava
 6. romantický partner
 7. věřící partner
 8. společenské postavení
 9. praktičnost
 10. záliba v ježdění na čundry či tábory
 11. barva vlasů
 12. dobrá finanční situace
 13. barva očí
 14. fakt, jestli přede mnou s někým chodil(a)

Výsledky samozřejmě nemají stoprocentní platnost. Není v lidských silách postihnou celou šíři názorů a postojů. Také počet dotazovaných (200 lidí) není důvěryhodným vzorkem k vynášení globálních soudů nad hodnotami věřící mládeže. Proto prosím berte naši anketu jen jako malou sondu do života mladých lidí, pro které je hledání ideálního partnera aktuální otázkou.