Papež cestuje letadlem, letuška nabízí občerstvení:
„Nedáte si skleničku whisky?“
„A jak jsme vysoko?“ zjišťuje papež.
„Deset tisíc metrů.“
„Tak to mi dejte minerálku. Jsem moc blízko svému šéfovi.“

Čeští muzikanti byli na štaci a přišli do Rakouska, zrovna byla postní doba. Tak se rozhodli, že zajdou ke zpovědi. První z nich přiklekl ke zpovědnici a kněz se ho zeptal: „Was ist?“
„Ne, já nejsem basista, já jsem klarinetista,“ odpověděl muzikant.
„Was ist?“ ptal se znovu kněz.
Muzikant se zvedl, šel k ostatním a povídá: „První má jít ke zpovědi basista!“
Basista přiklekne a kněz se ptá:
„Was ist?“
„Ano, já jsem basista,“ přikyvuje muzikant.
„Was ist?“ ptá se znovu již netrpělivě kněz.
„Říkám, že jsem to já!“
„Marš!“ zvolá naštvaný kněz.
Basista přijde k ostatním a povídá:
„Prvně máme zahrát pochod a pak nás vyzpovídá!“