22. března zemřely stovky lidí během tragédie masové sebevraždy členů sekty ve vesnici Kanungo v Ugandě. Experti zkoumají příčiny události, která je tak neobvyklá na africké poměry. Někteří se kloní k názoru, že tento případ je zaviněn velkou chudobou, šířením nemoci AIDS a růstem extrémních sekt, které se oddělily z místní Katolické církve. Jiní v tom vidí politickou manipulaci proti církvi a její misionářské činnosti.

Politická manipulace proti církvi
"Sekty jsou tragedií, které je politicky zneužíváno k oslabení církve, ale na druhé straně jsou výzvou pro nás katolíky," řekl otec Gianfrancesco Sisto vatikánské agentuře Fides. Otec Sisto, dvaatřicetiletý františkán, žije v Ugandě již tři roky. Je ve službě Františkánského noviciátu v Kabobě, vesničce blízko města Mbarara, třicet mil od Kanunga. Otec Sisto řekl, že dva mbararští diecézní kněží, kteří se připojili k sektě, otec Dominik Kataribabo a otec John Kamagara, byli několikrát vyzváni biskupem Pavlem Bakyengou k návratu do církve.

Sekta známá jako "Návrat ke znovuobnovení Desatera Božích přikázání", měla hlavní sídlo dvě stě metrů od Františkánského noviciátu. "Všichni byli velmi odevzdáni sektě a její činnosti. Neustále se postili, prodávali majetek a výdělek dali vedoucímu. Pravidelně vstávali ve tři hodiny ráno, aby se modlili. Mezi lidmi měli dost příznivců. Ovšem teď je mnoho lidí, včetně těch co přežili, v šoku," vysvětluje otec Sisto.

Františkánská misionářská stanice oznámila, že to byli politikové, kteří chtěli oslabit církev. "Katolíci jsou chápáni jako cizí církev, lokální špičky podezřívají misionáře. Snaží se je činit odpovědnými za genocidu ve Rwandě a Burundi, přestože mezi obětmi byly stovky kněží a biskupů. Celá tato propaganda vytvářela dezorientaci a zmatek mezi věřícími. Pokud není víra hluboce zakořeněna, pro zdejšího křesťana není těžké naslouchat přivandrovalcovým zprávám podobných propagandě."

Někteří pozorovatelé, jako reverend Gerard Banura, teolog Makererské univerzity, řekli agentuře AP, že církevní hierarchie vyobcovala vůdce sekty Návrat ke znovuobnovení Desatera Božích přikázání. Vůdcové byli původně katolíci, ale vyjádřovali svůj nesouhlas s některými částmi mše. "V určitém smyslu, tito církevní představení udělali chybu tím, že je izolovali," řekl reverend Banura.

Otec Josef Nkeero, mluvčí Katolické církve, oznámil, že vůdcové sekty byli kněží, jenž byli vyobcováni z církve. "Dělali chyby a porušili církevní disciplínu. Když odešli, sami sebe uvedli do izolace. "Minulé pondělí se začalo s vykopávkami ostatků těl obětí, kteří jsou v oboře kolem kaple. Pohřeb se konal v úterý. Kříž a věnce květů označovali hrob. Assuman Mugenyj, mluvčí policie, oznámil, že dalších pět vyšetřovatelů bylo posláno do Kanungu, kde již pracuje deset detektivů. Správa hledá členy sekty, kteří nezahynuli v holocaustu. „Hovořili jsme s osobami, jenž opustili sektu před jedním či dvěma roky, a získali jsme od nich velmi cenné informace. Ale jsou vedeni jako oběti a ne jako podezřelí," vysvětluje.

Minulé pondělí, Edward Rugumayo, ministr vnitra, oznámil že policie našla 330 těl, včetně 78 dětí. První zprávy odhadovaly maximálně 600 obětí a minimálně 235. Rugumayo řekl, že skupina si vedla podrobné záznamy v malé kanceláři v jedné budově sekty. V záznamech se našlo kolem tisíce registrovaných členů. Policie také oznámila, že nemohla oddělit některá těla, která byla díky vysoké teplotě nerozdělitelně spojena se zemí.

Tragedie se objevila v době, kdy Uganda oslavuje více než desetiletí míru a ekonomické prosperity, alespoň co se týče měst, po dlouhých obdobích anarchie a nepokojů. Dr. Florence Baingana, šéf odboru duševního zdraví Ministerstva zdraví, řekl, že lidé žijící ve stínu diktátorského režimu Idi Amina jsou zvláště zranitelní. "Naše dějiny nás činí mnohem zranitelnější, protože život byl a je velmi tvrdý. Lidé se pokouší řešit své životní problémy různými cestami - třeba například vstupem do sekty."

Některé sekty, které vznikly v době brutálních represí diktátorského režimu Idi Amina, se staly později guerrillovými skupinami. Dokonce jedna z nich je vedena ženou Alicí Aumou Lakwenou. Kanungská sekta byla také vedena ženou, čtyřicetiletou dřívější prostitutkou Clendonií Mwerindeovou, která hlásala, že se jí zjevila Panna Marie, a pověřila ji a několik jejích nejblizších společnic, aby nenásledovaly oficiální ceremoniály Katolické církve.

Reverend Grace Kaiso, sekretář Ugandského sloučeného koncilu, věří, že kombinace rozšíření epidemie AIDS, rychlé urbanizace, bohatství a popularity netradičních křesťanských náboženství přispělo k tragédii v Kanungu. "Lidé opouští své staré zvyky a pravidla. AIDS způsobuje, že mají menší šanci získat pomoc od svých nejbližších a od přátel, kteří umírají. Fakt, že tolik lidí zemřelo, zvyšuje jejich víru v blízkost konce světa. Vidí všechny ty věci a myslí si "Proč investovat do budoucnosti?“.

Šedesátiletá Seforosa Uamurumbová odešla před rokem od svého manžela do sekty. Byla jednou z obětí požáru v Kanungu. Její příbuzní byli první, kteří přijeli na místo tragedie. Seforosa, jejíž rodina byla dobře ekonomicky zajištěná, opustila manžela Januaryho Uamurumby, katechetu z katolického farnosti, a jejich čtyři děti.

Předminulý týden navštívila rodinu, a oznámila jim, že je to asi naposledy, co se vidí. Podle jejich rodičů byla jedním z hlavních zdrojů financí a den před nešťastnou událostí nakoupila hodně masa a pití na oslavu. Podle informací získaných z vatikánské agentury Fides, šli na konci banketu účastníci na pobožnost, kde byli pomazáni "speciálním olejem", o němž vůdcové prohlásili, že jej sesílá Panna Marie pro zvláštní ceremonii. V oleji byl pravděpodobně přidán petrolej, který proměnil členy sekty v planoucí pochodně. Příbuzní Seforosy věří, že o hromadné sebevraždě věděli jenom vůdcové sekty. Dveře a okna byla uzamčena krátce předtím, než přišli členové sekty. Když oheň začal, hodně lidí se snažilo utéci. V blízkosti východu bylo totiž nalezeno mnoho těl.

Joseph Kibwetere, vůdce sekty, požádal své následovníky, aby prodali svůj majetek a zisk z prodeje si ponechal. Protože předpověď konce světa zůstávala nenaplněna, začali si někteří členové stěžovat a žádali navrácení svého majetku. Nejpravděpodobnějším vysvětlením celé tragédie je, že hlavní vůdce se rozhodl v tváří v tvář rostoucím tlaku svých následovníků všechny své věřící zprovodit ze světa, aby se nestal obětí jejich msty. Ugandský arcibiskup, který čekal na vysvětlení události, povolil pohřby obětí.