Hlava Katolické církve, papež Jan Pavel II., navštívil v nedávných dnech Izrael. Zprávy o jeho návštěvě brzy zaplavily všechna média (včetně komerčních televizí) a nás zajímalo, zda si této významné papežovy cesty povšimli také věřící lidé v České republice a zda v ní vidí význam pro naši společnost.

Několika náhodným účastníkům nedělní bohoslužby jsme proto položili tyto tři otázky:
1.) Víte, že papež navštívil Izrael?
2.) Jak osobně hodnotíte tuto papežovu návštěvu?
3.) Jaký význam má tato návštěva pro Českou republiku, naši společnost, věřící,…?

Viktor (29):
1.) Ano.
2.) Je pozitivní, jak papeže v Izraeli přijali. Myslím si, že to bude mít dopad na usmíření tamního konfliktu.
3.) Vidím v tom výraz ekumenismu s židovským národem.

Petr (25):
1.) Ano.
2.) Veskrze pozitivně.
3.) Charakterizoval bych to jako „návrat domů“. Papežovy návštěvy by měly být přirozenou věcí, proto je hodnotím velmi kladně, v dějinách církve nemají obdoby. Tímto papež bere bezvěrcům vítr z plachet.

Tereza (13):
1.) Ne.
2.) Význam nemohu hodnotit, protože o tom nic nevím.
3.) Dopad asi nemá.

Lenka (18):
1.) Ano.
2.) Je dobře, že se omluvil.
3.) Přínos je to pro celý svět, protože papež ukazuje možnost komunikace a ekumenismu.

Jitka (21):
1.) Ne.
2.) Nevím
3.) Tato návštěva má pro mě význam, ale nemyslím si, že by se tím povzbudily vztahy k Židům.

Jindra (22):
1.) Ano.
2.) Nelíbí se mi, že Palestinci chtějí, aby se papež přiklonil na jejich stranu. On tam přijel za křesťany.
3.) Ne, možná jen pro křesťany.

Marie (35):
1.) Ano.
2.) Je potřeba vstřícných kroků, tak proč ne návštěva papeže v Izraeli?
3.) Budou další zprávy a debaty o papeži, další informace, které nic hlubšího neznamenají.

Jana (17):
1.) Ano.
2.) Je to dobře, proč by tam jet nemohl?
3.) Nevidím význam pro naši republiku, ale spíš pro lidi, kteří začnou víc přemýšlet nad židovskou otázkou.

Jelikož nás zajímal i názor duchovních, požádali jsme o odpověď na naše otázky tiskového mluvčího České biskupské konference P. Daniela Hermana, plzeňského biskupa Františka Radkovského, brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a otce Jožku Glogara z Fryštáku.

P. Daniel Herman:
1.) Ano.
2.) Jako epochální cestu nejvyššího představitele Katolické církve k samým kořenům vlastní identity. Vnímám tuto pouť jako jedno ze znamení času, které mne naplňuje upřímnou radostí.
3.) Je třeba, abychom se papežovým příkladem nechali inspirovat a i v souvislostech svého života usilovali o podobné postoje, které vedou ke vzájemnému sbližování lidí. Společnost v České republice je nemocná. Trpíme mnoha neuzdravenými ranami z minulosti, velkou mírou netolerance, xenofobie atd. Papež nám dal příklad. Jsem přesvědčen, ze budeme-li podle tohoto příkladu jednat, bude to k prospěchu celé naší vlasti.

Jelikož je P.Daniel Herman tiskovým mluvčím ČBK, položili jsme mu jednu otázku navíc:
Měly by být papežovy cesty po světě více medializovány či nikoliv?

4.) Podle mého názoru se papežovy cesty obecně těší dostatečnému zájmu medií. Domnívám se však, že zdaleka ne vždy se novináři soustřeďují na to opravdu podstatné. Je škoda, že sklon k povrchnosti a senzacechtivosti často velmi zamlží velikost papežových sdělení světu.

plzeňský biskup František Radkovský:
1.) Ano.
2.) Je to historická událost, která pozitivně ovlivnila a ovlivní vztahy mezi křesťany a židy, mezi křesťany a muslimy a snad i mezi židy a muslimy (i o to se papež snažil). Šlo mu též o pozitivní ovlivnění vztahu mezi Izraelci a Palestinci. Byla to však především náboženská událost, která chtěla vyplnit onu mnohasetletou mezeru ve vztazích mezi křesťany a jejich staršími bratry ve víře, židy. To, co už naznačoval koncil, o co se snažili i předchůdcové nynějšího papeže a o co se snažil předtím i on, to se nyní, díky Bohu a díky jemu samému i vstřícnosti také na straně židů, podařilo. Důležité je, že tento obrat křesťanů, respektive Katolické církve k židovství začali díky této návštěvě vnímat i židé sami. Je třeba vidět i papežovu velikost a sílu jeho ducha. Je podivuhodné, jak i přes svá fyzická omezení dělá tak veliké věci. Je to člověk, který i ve svém pokročilém věku a zdravotním stavu má ještě mnoho co říci dnešnímu světu a hodně pro něj udělat. Neznám jinou světovou osobnost takového formátu.
3.) Především nám pomůže uvědomit si, že bychom měli následovat papeže v této jeho ekumenické a mezináboženské otevřenosti a učit se od něho, jak správně vést ekumenický a mezináboženský dialog. Rovněž může pomoci naší poněkud xenofobní povaze najít správný vztah k Židům a židovstvu.

brněnský biskup Vojtěch Cikrle:
1.) Ano.
2.) Myslím, že splnila očekávání a pro naši dobu měla nesporně velký význam.
3.) Stejný jako pro ostatní státy Evropy, a to papežovou omluvou i ochotou k uzdravení vztahů. Pro věřící má navíc význam jeho příklad pro osobní vztahy v rodinách.

P. Jožka Glogar:
1.) Ano, vím o jeho návštěvě.
2.) Přiznávám se, že jsem o tom nepřemýšlel. Přesto – spoustu lidí od této návštěvy hodně očekává (např. Palestinci), ale papež tam je pro jiné věci. Přijel povzbudit, podpořit mír ve světě, on nikoho nestranní…
3.) Význam papežovy cesty je pro všechny katolíky stejný. Papež přichází do Izraele jako poutník a ukazuje, jaké je to být poutníkem, chová se zde jako host a přináší sem mnohé pozitivní.