Po zazvonění a následném otevření dveří na vás za prahem čekají dva mládenci v saku a povídají cosi o Ježíšovi a Knize Mormon. Magazín ChristNet.eu natočil rozhovor s jedním z těchto lidí - mormonů.

David Svododa (DS): Můžete mi říct, co tady děláte, co nabízíte lidem?

Elder Bagley: Hlavně mluvíme s lidmi, snažíme se informovat lidi o nás - o Církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Chceme učit lidi, kteří mají zájem, pomáhat jim.

DS: Centrum máte předpokládám ve Spojených státech.

Bagley: Ano, církevní centrum je v Americe v Utahu v městě Salt Lake City a naše centrum v České republice je v Praze.

DS: Můžete to trochu více rozvést?

Bagley: Naše církev je rozdělena do několika oblastí, potom do kulí a dále do misií. Tady v republice nemáme příliš mnoho členů, takže je tady jen misie. Jedna pobočka je tady v Brně a další všude po republice.

DS: O tom, že pracujete právě tady, někdo rozhoduje za vás, nebo si můžete vybrat sami?

Bagley: V 19 letech se rozhodujeme, zda chceme jít sloužit na misie. V tom případě pouze vyplníme papíry a pošleme je do našeho centra v Utahu, kde naše vedení rozhodne o tom, kam pojedeme nebo kde budeme sloužit. Mně například poslali dopis, kde bylo napsáno, že budu sloužit v České republice.

DS: Čím se změní váš život s tím, že se rozhodnete pro misie?

Bagley: My jako misionáři máme určitá pravidla. Například máme dáno, kdy vstávat, kdy se vracet domů; nekoukáme na televizi a neposloucháme rozhlas. Zkrátka se věnujeme své misijní činnosti. A těch pravidel je docela hodně.

DS: Co budete dělat potom, co se vrátíte z misií? A co ti, kteří nechtějí jet na misie?

Bagley: Budu studovat na univerzitě. Misie jsou ovšem dobrovolné. Nikdo není povinen jít sloužit do cizí země. Všechno si platíme sami, od církve nic nedostáváme.

DS: Jsou misie nějak věkově omezené? Ještě jsem mezi vámi neviděl nikoho jiného než mladé muže ve zralém věku.

Bagley: Jakmile je vám 19 let, můžete odejít na misie. Holky začínají až v 21 letech, ale není jich tolik. Tato možnost služby trvá asi do 27 let. Pak se jedná až o starší lidi. Například tady v Brně je jeden manželský pár - je jim 60. My kluci jsme na misiích na 2 roky, holky na 18 měsíců.

DS: Jak vás lidé u nás přijímají?

Bagley: Je fakt, že mnoho lidí má strach někomu otevřít. Hodně jich před námi zavírá dveře. Myslím, že někteří lidé nemají vůbec zájem. A stejně tak hodně lidí slyšelo o nás - o mormonech - spoustu špatného. Na druhou stranu je tu ale spousta hodných lidí, kteří si s námi popovídají a zeptají se nás na řadu věcí.

DS: Občas je možné vás vidět na České (v Brně), jak tam zpíváte. Co zpíváte? Poslouchají vás kolemjdoucí?

Bagley: To jsou naše církevní písničky. Snažíme se tak oslovovat lidi. Dost lidí se zastavuje. A nedá se ani říct, že by to byla nějaká konkrétní věková skupina. Zájem je v každém věku.

DS: Můžete mi trochu přiblížit, proč se vaše církev jmenuje právě tak jak se jmenuje?

Bagley: Věříme, že jsme církev Ježíše Krista, kterou založil, když žil na Zemi. A nazýváme se svatých posledních dnů, abysme se odlišili od prvotní církve a aby lidé věděli, že naše církev je pozdější. Správně by se to mělo vlastně přeložit jako Církev Ježíše Krista svatých pozdějších dnů.

DS: Co je to Kniha Mormon?

Bagley: To je další Písmo svaté, kterému věříme. Je to další svědectví o Kristu. Ta kniha je pojmenována po jednom z posledních proroků. Věříme ale také v Bibli, stejně jako ostatní křesťané. Používáme Bibli Kralickou.

DS: Považujete se za křesťanskou církev? A jak je to u vás se křtem?

Bagley: Ano, my jsme křesťané. Jsme přece církev Ježíše Krista. Jakmile je někomu alespoň 8 let, má právo být pokřtěn, a to na základě vlastního rozhodnutí.

DS: Co vám říká pojem ekumenismus - tedy snaha o sjednocení křesťanských církví?

Bagley: Náš prorok říká, že každá církev je dobrá, působí správně a dělá dobré věci. Jenže staré církve nevěří v Knihu Mormon, zatímco my v ni věříme, a jen my tak máme plnost evangelia Ježíše Krista.

DS: Co všechno nabízí vaše církev svým věřícím?

Bagley: Každou neděli máme bohoslužbu a církevní shromáždění. Máme také nedělní školu, kde studujeme Písmo. Letos studujeme Knihu Mormon, loni jsme se věnovali Starému zákonu.

DS: A co přes týden?

Bagley: My jako misionáři učíme angličtinu. Každý večer je možnost si zasportovat. Studiu bible se řada lidí věnuje i přes týden. Dále je tu řada jiných aktivit - těžko všechno vyjmenovat.

DS: Kdo je pro vás Bůh a Ježíš?

Bagley: Bůh je náš nebeský Otec, který seslal svého syna Ježíše Krista. On tady žil, zemřel pro nás a byl vzkříšen. A skrze jeho vzkříšení můžeme získat odpouštění od našich hříchů. Všichni můžeme být vzkříšeni a pokud jsme toho hodni, tak s ním můžeme žít až na věky ve slávě. On je náš Spasitel a Vykupitel.

DS: Co vás samotného přivedlo k víře?

Bagley: Mí rodiče jsou věřící, takže jsem byl odmalička vychováván ve víře. Když mi bylo 8, tak jsem se rozhodl, že se nechám pokřtít. Stále jsem studoval Písmo a modlil se. Vím, že mám osobní svědectví, že nepochází od rodičů. Dostal jsem odpověď skrze modlitbu a dospěl jsem k závěru, že je to všechno pravda.

DS: Děkuji za rozhovor.

Elder Bagley pochází z USA z Utahu ze Salt Lake City. Ve České republice působí jako misionář již 16 měsíců.