Mojžíš, Ježíš a starý pán jsou na golfu. Mojžíš se rozpřáhne, švih - míček přeletí trávník a spadne do vody. Mojžíš nechá vody rozestoupit a pokračuje ve hře, až dostane míček do jamky.

Hraje Ježíš. Švihne - míček přeletí trávník a spadne do vody. Ježíš kráčí po vodě, zastaví se nad míčkem a holí míček vyhodí a pokračuje ve hře, až dostane míček do jamky.

Na řadě je starý pán. Švihne - míček letí do vody. Jenže než dopadne, vyskočí z vody ryba, chytne míček do huby, a než stačí spadnout zpátky, snese se z nebe orel, chytí rybu i s míčkem v hubě do pařátů, letí a najednou, z čista jasna z nebe vyletí blesk a orel se lekne, pustí rybu, ta se taky lekne, pustí z huby míček a ten dopadne na trávník a skutálí se do jamky.

Vtom se k němu otočí Ježíš a řekne: "Tatínku, jestli budeš takhle švindlovat, tak tě příště nevezmeme s sebou!"

---

Reportér: Pane Gándhí, co si myslíte o západní civilizaci.
Gándhí: Myslím, že by to mohl být dobrý nápad.

Děkujeme Janu Popelkovi