První kroky ve sbližování mezi Vatikánem a Izraelem se datují již do roku 1904. Další kroky se pak uskutečňovaly v průběhu celého dvacátého století a vyvrcholily v jeho posledním roce návštěvou papeže Jana Pavla II. v Izraeli.

Chceme vám přiblížit tyto kroky v několika významných datech, která byla významná pro sblížení Katolické církve s judaismem.

1917: Po ukončení osmanské nadvlády slibuje britský ministr zahraničí James Balfour Židům podporu při zřízení jejich vlasti v Palestině. Papež Benedikt XV. vyslovuje několik roků poté obavu z možných následků národních zájmů sionistů

1948: Vatikán zakládá apoštolskou delegaturu jako znamení nerozdělené Palestiny

1958: Papež Jan XXIII. škrtá z liturgie slova “nevěrní židé”

1962 - 1965: Druhý vatikánský koncil

1964: Jako první papež po sv. Petrovi navštívil Pavel VI. Svatou zemi

1973: Golda Meir je jako první izraelská premiérka přijata ve Vatikánu

1978: Při slavnosti uvedení do úřadu papeže Jana Pavla II. je oficiálně přítomna izraelská delegace

1982: Palestinský vůdce Jásir Arafat byl přijat ve Vatikánu

1984: Jeden z papežských dokumentů mluví poprvé oficiálně o “státu Izrael”

1986: Jako první papež po sv. Petrovi navštívil Jan Pavel II. veřejně synagogu

1993: Izraelský vrchní rabín Israel Lau navštívil papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu

12. března 2000: Papež Jan Pavel II. vyslovuje prosbu Katolické církve o odpuštění vin. Jsou přitom myšleny i viny křesťanů proti židům

20. - 26. března 2000: Papež Jan Pavel II. navštěvuje Jordánsko a Izrael, slouží zde mše svaté a navštěvuje i místa, která ještě žádný papež kromě svatého Petra nenavštívil.

Tolik z významných dat vzájemného hledání cesty k sobě navzájem. Zde vidíme, že tato cesta nebyla vůbec jednoduchá, že trvalo sto let, než se vztahy mezi křesťanství a židovstvím posunuly do nové dimenze.