Jste toho názoru, že by měly být svěceny i ženy? Žijete podle sexuální morálky církve? Jak často chodíte ke zpovědi? Jak se stavíte k povinnému celibátu kněží? Tyto a ještě několik dalších otázek položili tvůrci této ankety třem tisícům šesti stům katolíkům ve Vídni.

"Chtěli jsme udělat více než anketu, chtěli jsme tímto zjistit, jaké jsou názory farníků vídeňských farností na mnoho otázek, které nejsou v Rakousku diskutovány veřejně, ale přesto velmi často. Poslední dobou začínají tyto názory a diskuse pronikat i do médií, ale ne vždy ve formě, ve které by byly opravdu solidní a vypovídali o názorech věřících v Rakousku," říká jeden z autorů výzkumu.

"Víme, že naše anketa se nemůže brát za stoprocentní výslednou listinu myšlení rakouských katolíků, vždyť byla vyplněna pouze katolíky několika farností hlavního města Vídně. Přesto si myslíme, že výsledky o mnoha věcech jasně vypovídají. A když neurčí s desetinou přesností bezchybné a neomylné výsledky, naznačí alespoň směr."

Otázky jsou zaměřeny jednak na osobní víru a postoje jednotlivců k ní, jednak na "žhavá témata", která jsou v Rakousku sice neoficiálně, ale velmi hojně diskutována.

"Byl to pro mne velký důvod k zamyšlení", uvedl jeden z farníků, který se zúčastnil této akce. "Zamýšlel jsem se nejen nad svou vírou, ale také nad církevními otázkami. Zvažoval jsem pro a proti. Ještě dlouho po vyplnění dotazníku jsem o daných otázkách přemýšlel."

Komplexní vyhodnocení a zpracování této ankety bylo rozesláno všem rakouským biskupům a vysokým církevním činitelům, stejně jako katolickému tisku, křesťanským centrům, katolickým aktivistům a nejrůznějším křesťanským kroužkům a skupinám. Po určitém čase následovala otevřená diskuse s mnoha hosty na anketní témata ve farním sále jedné se zúčastněných farností.

Mnohá z témat jsou jistě diskutována i mezi křesťany u nás, mnohé z nich jsou typičtější spíše pro západní Evropu. Není ovšem vyloučeno, že k nám v nejbližších letech dorazí.

Zdroj: JA-Die Neue Kirchenzeitung