Site, který by měl vzniknout na místě dnešního Oficiálního serveru České biskupské konference, je stále v nedohlednu. Podle informací, které má Magazín ChristNet.eu k dispozici již od prosince minulého roku, by měl na této doméně (cirkev.cz) vzniknout rozcestník pro jednotlivé církve, jako je nyní na www.church.cz. Na tomto situ budou odkazy na jednotlivé církve a jejich tisková prohlášení. Site bude spravovat čtyřčlenná komise, kde bude po jednom zástupci Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském (postoupili doménu), České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Evangelické aliance. Tato komise by měla odsouhlasit každou věc na situ.

Z tohoto důvodu jsou mnozí správci jiných křesťanských sitů ke zprovoznění tohoto projektu velmi skeptičtí a nevěří v jeho fungování. Zástupci menších církví jsou navíc nedůvěřiví k jeho výstavbě. "Katolická církev si zde jistě může udělat doménu katolicka.cirkev.cz, ale jak si zde má udělat doménu Církev adventistů sedmého dne?" řekl nám jeden z nich, který si nepřál být jmenován.

Magazín ChristNet.eu oslovil správce Oficiálního serveru České biskupské konference pana Soukupa s dotazem, v jaké fázi je výstavba tohoto nového situ. "Podle dohody, kterou jsme uzavřeli s bývalým vlastníkem domény cirkev.cz, jsme inicializovali jednání s Ekumenickou radou církví (ERC) a Evangelickou aliancí (EA). První přípravné jednání bylo 24. 11. 1999, druhé 7. 12. 1999. Na těchto jednáních byl všemi delegovanými zástupci zúčastněných stran vytvořen a odsouhlasen návrh dohody pro zřízení Ekumenické redakce pro internetovou prezentaci církví," říká Soukup.

Jak dále uvádí, ERC zastupuje paní Mandysová a pan Nowak z Církve adventistů sedmého dne, ČBK pan Kosík a pan Soukup a EA pan Spirko a pan Ondruch. "Na jednání pléna ČBK, které se konalo koncem ledna tohoto roku, byl tento návrh schválen," pokračuje. "Prezidium ERC vzneslo k návrhu zásadní připomínky. Připomínky budou všemi dosud účastněnými stranami projednány na setkáni, jehož termín nebyl zatím stanoven. Žádná z církví nás zatím oficiálně (ani neoficiálně) o zřízení domény třetího stupně v doméně cirkev.cz nepožádala. Takové řešení není ani v souladu s koncepcí, která byla předběžně stanovena na jednáních přípravné komise."

Důvěryhodný zdroj, který je se situací dobře obeznámen a který si nepřál být jmenován, nám podal situaci méně diplomatičtěji: "Dohoda s nekatolickou stranou trochu vázne. Jsou tak trochu nepružní a špatně se s nimi jedná. Skoro dojednané věci najednou mění atd. Je to jak v Kocourkově."

Výstavba situ cirkev.cz je nepřehledná už delší dobu. Česká biskupská konference sídlila původně na doméně cbk.cirkev.cz. Na cirkev.cz bylo přesměrování na www.vira.cz. Nyní lze nalézt ČBK na doméně cirkev.cz. Aby toho nebylo málo, opustilo Plzeňské biskupství svoje stránky na top.cz/biskplz, které nebyly od roku 1998 aktualizované, a přesídlilo na plzen.cirkev.cz.