Text sekvence (zpívá se před evangeliem) pochází zhruba z jedenáctého století a je připisován Burgunďanovi Wipovi, kronikáři a kaplanovi císaře Konráda II.

Velikonoční oběti
pospěšme chválu zapěti

Beránek ovce vykoupil,
když muka kříže podstoupil

Se smrtí život utkal se
v podivuhodném zápase

Pán žití učinil ten div
zemřel, a v slávě vládne živ

Řekni nám, řekni, Maria
cos tam u skály spatřila

Prázdný hrob z něhož vstal můj Pán
a plátno v němž byl omotán

Vstal Kristus naše naděje,
a zve nás do Galileje

Žije náš Král, chcem žíti s ním,
slitovným Králem vítězným.

Latinský text sekvence a řadu dalších latinských modliteb a hymnů najdete ve sbírce Thesaurus Precum Latinarum