Návštěva papeže Jana Pavla II. v Izraeli byla největší mediální událostí v dějinách země. Více než tři tisíce žurnalistů z celého světa monitorovalo návštěvu a informovalo o každém papežově kroku a slově křesťanský i nekřesťanský svět. Dvě hlavní izraelské televizní stanice přenášely živě takřka celou návštěvu.

Také izraelská média byla nadšena: „Díval jsem se na papeže a naplnila mne závist. Závist, že Katolická církev má někoho takového,“ napsal Uni Anveri v denním tisku Ma ariv. Vlastní papežovo poselství nebyla jeho slova, ale jeho jednání plné symboliky. Hluboce pohnut byl Anveri z papežovy návštěvy palestinského uprchlického tábora, návštěvy památníku holocaustu a rabinátu v Jeruzalémě. Tento prominentní publicista vyznává: „Jsem ateista a vůbec se neztotožňuji s mnohými ultrakonzervativními postoji současného papeže. Ale hluboce obdivuji jeho osobnost.“

Noviny Yediot Ahronot komentují, že papežovou návštěvou se podstatně změnil obraz křesťanů v myslích davových obyvatel. Tento obraz byl ať již z nevědomosti či z nezájmu o skutečnost velmi negativní, dalo by se mluvit obecně o „zlých křesťanech“. Po papežově návštěvě se tento obraz velmi změnil. Papež způsobil malý zázrak v Izraeli. Rozdělené obyvatelstvo se díky papežově návštěvě dokázalo alespoň na chvíli sjednotit. Tato návštěva byla mnohem důležitější než všechny návštěvy nejrůznějších politiků z celého světa. Byla to nejdůležitější návštěva od doby znovu založení státu.

Známý izraelský spisovatel David Grossmann uvádí k návštěvě Jana Pavla II.: „Je dobře, že papež neprosil o odpuštění. Nikdo, kromě toho, který je vinen, nedokáže a nemá prosit za odpuštění, a nikdo, kromě oběti nepravosti, nedokáže dát odpuštění. Byla by to abstraktní prosba, prosba od nepravého člověka adresovaná nepravým lidem.“ Historik Tom Segev píše o „Papeži z Polska“: „Karol Wojtyla nepřišel jako následník papežů (zde byl myšlen papež Pius XII.), ale jako jeden z těch, co přežili holocaust.“

Mnozí Izraelité byli v průběhu návštěvy Svatého otce zbaveni nedůvěry a nechali se strhnout vlnou sympatií k němu.

Zdroj: Welt am Sonntag