Když se hovoří o narkomanech, nebo o „feťácích“, skoro vždycky se tím myslí nějaká od nás oddělená skupina deklasovaných společenských živlů. Když se řekne droga, vybaví se nám tahanice poslanců a preventivních protidrogových center o nějaký zákon, nebo již otřepaná a tolikrát zesměšňovaná fráze „větší než malé množství“, možná si vzpomeneme na narkomana ležícího někde v metru mezi poházenými odpadky. Je to ale ta správná představa? Jak moc se dotýká drogová problematika každého z nás? Jaké zkušenosti s drogami mají mladí křesťané, jaké názory mají na různé problémy s touto tématikou spojené si ukážeme v dnešní reportáži.

Nechtěli jsme dělat oficiální sociologický průzkum, chtěli jsme podniknout jenom takovou malou sondu do zkušeností a názorů mladých. Anketu, která obsahovala celkem 14 otázek vyplňovalo 180 mladých křesťanů ve věku od 11 do 16 let.

Je marihuana droga? Podle 172 ze 180 je marihuana droga jako každá jiná. Pouze pět dotázaných míní, že marihuana drogou není, tři neví. Co se týká legalizace prodeje marihuany, vyslovilo se proti legalizaci 160, jedenáct bylo pro a devět nevědělo. 90 dotázaných již marihuanu vidělo, ať již ubalenou v cigaretě, nebo za oknem v květináči.

Zkušenosti respondentů z drogami Nabízel ti již někdo drogu? Kdyby ti někdo řekl: „Sežeň mi do zítřka do večera drogu,“ víš, kde bys ji sehnal? Máte přímou zkušenost s nějakou drogou? Odpovědi respondentů ukážeme tentokráte v procentech zachycených v grafech:

Nabízel ti již někdo někdy drogu?
Víš, kde bys drogu jistě sehnal?
graf: Zkusil jsi to někdy?
graf: Máte nějakého kamaráda, který pravidelně užívá drogy?

Drogy a přátelství či partnerství Přestavte si, že zjistíte, že váš nejlepší přítel „fetuje“. Jak se zachováte? Na tuto otázku odpovědělo 140 dotázaných slovem nevím. 19 uvedlo, že dotyčný přesto zůstane jejich nejlepším přítelem, 21 respondentů si myslí, že by svému příteli již nedůvěřovalo. Pokud by se jednalo o navázání nového přátelství, 132 dotázaných by nedokázalo navázat přátelství s někým, kdo pravidelně užívá drogy, 13 ano, 35 neví. Na otázku: “Rozešli byste se ze svým partnerem, kdybyste zjistili, že začal užívat drogy?" uvedlo 97 respondentů že ne a pokoušeli by se partnera za každou cenu z toho dostat, 34 respondentů by se se svým partnerem rozešlo a 49 neví.

Další názory mladých: Překvapivých 106 mladých si přeje postih i pro držitele drogy, 55 tvrdí, že je to nesmysl a zbytek neví. Tresty pro dealery drog pokládá za příliš nízké 173 ze 180 dotázaných, zbylých sedm neví. Že narkomanů přibývá si myslí 162 dotázaných, 12 neví, 6 si myslí že nikoliv.

Co z výše uvedené ankety vyplývá? Ještě jednou podotýkám , že se nejedná o náročný průzkum, je to opravdu jen taková malá sonda do života dětí a mladých. Zde vidíte jejich názory, velmi často je zastoupena odpověď nevím, která naznačuje, že mezi respondenty byla spousta těch, kteří dané otázky nikdy v praxi neřešili a uvažovali nad nimi poprvé. Na druhé straně sami můžete posoudit, jaké osobní zkušenosti mají mladí křesťané s drogami podle našich grafů. K tomuto tématu se ještě v Magazínu ChristNet.eu jistě vrátíme.