Ve dnech 28. - 30. dubna 2000 se uskutečnil tzv. Intermeeting (víkendové setkání) ERA na faře v Křivsoudově v okrese Benešov, kam přijely dvě desítky mladých lidí hlásících se k myšlenkám této organizace.

V sobotu byla na programu mše svatá a krátké slovo na den, promluva P. Sebastiana DeBoni o charismatu a modlitbě a otec Gaetano LoRusso promluvil o poslání a ideálech Evropská Rogacionistická Asociace. V neděli po mši svaté promluvili přítomní otcové LoRusso a DeBoni na téma: Mladí, víra a radost! Na závěr vyzval prezident ERA CZ Jan Maštálka přítomné otce z Itálie, aby řekli pár slov.

P. Gaetano LoRusso mluvil o potřebě předat víru, kterou přítomní dostali. Vybízel všechny přítomné ke spojení v modlitbě, jak nás to naučil Pán Ježíš. "Člověk musí najít to, co je. Každý člověk by měl být nablízku alespoň jednomu člověku.", říká P. LoRusso. P. Sebastiano DeBoni k tomu dodává: "Máme velký poklad a to je modlitba."

Zajímavý okamžik byl, když začal P. LoRusso mluvit o vybudování ERA centra v České republice. Zeptal se, kolik je peněz v pokladně Evropská Rogacionistická Asociace. Když dostal odpověď , že jedna koruna, začal vybírat peníze. Vybral 72 korun.

Na otázku Magazínu ChristNet.eu jak se dívá na touhu po jednotě křesťanů a zda s i myslí, že je reálné, aby se křesťané sjednotili, P. Gaetano LoRusso odpověděl: "Nerozlišuji křesťany. Všichni lidé si rozumí. A to skrze tu naději, která nám tu byla dána. Lidé mají hledat to, co je spojuje. Ta naděje, která nám tu byla dána, nebyla dána někomu, ale všem lidem. A to je myslím pro myšlenku ekumenismu to pozitivní a nejdůležitější.

ERA - Evropská Rogacionastická Asociace je křesťanské sdružení mladých lidí, kteří se snaží rozšířit, a podle svých možností podpořit myšlenku modlitby a realizace povolání. Hlavní sídlo je Assisi v Itálii. U nás je ERA - CZ.

Kontakt: Centrum ERA CZ, Křivsoudov 21, 257 66
e-mail: eracz@atlas.cz
www.cline.it/era

Toto hnutí je schválené Katolickou církví.