Mezi velmi užitečné možnosti, které nabízejí křesťanům informační technologie naší doby je i přístup k velkému množství klasických textů z nejrůznějších údobí a proudů křesťanského myšlení a především k různým překladům bible i k programům podporujícím studium Písma. Mezi ty zvláště zdařilé, oblíbené a hlavně velmi dostupné (program s biblickými moduly a dalšími texty, s nimiž si běžný uživatel bohatě vystačí je totiž zadarmo ke stažení na stránkách Theophilos, patří díloslovenského programátora Ivana Juríka. V minulých dnech uvolnil autor k testování betaverzi Theophila 3. Magazín ChristNet.eu ho v této souvislosti požádal o rozhovor.

Martin Moštěk (MM): Co vás inspirovalo k vytvoření vlastního programu pro studium bible? Počítal jste od začátku s možností souběžného používání několika překladů Písma a dalších textů?

Ivan Jurík: Programy, ktoré som mal v tom čase k dispozicii nevyhovovali mojím predstavám a v tej dobe ani jeden neobsahoval slovenské a české texty Božieho Slova. Možno tu niekde treba hľadať počiatky Theophila. Najskôr vznikol ako celkom súkromny projekt pre moju vlastnú potrebu a pôvodne som nemal v úmysle jeho distribúciu pre širokú verejnosť. Avšak k môjmu veľkému údivu, zaznamenala už prvá verzia velmi pozitívny ohlas nielen zo strany mojich najbližších priateľov, ale aj náhodných návštěvníkov mojich internetových stránok. Prvá verzia bola dosť jednoduchá a tak som významnejši ohlas vôbec nepredpokladal.

Súbežná práca s viacerými textami bola pôvodnou myšlienkou. Porovnávanie iných prekladov je veľmi dôležité pre pochopenie správneho významu. Nemenej dôlezité sú aj komentáre a slovníky, aj keď musíme mať na pamäti, že tie sú dielami omylných ľudí.

MM: Theophilos nabízí dnes sice především velké množství různých textů pro anglicky hovořící uživatele, ale čtyři české a slovenské překlady celého Písma nebo Nového Zákona jej činí zajímavým i pro ryze českého či slovenského uživatele. Přesto se zdá, že je mezi "domácím publikem" méně oblíben než v anglicky hovořícím světě. Má na to podle vašeho názoru vliv menší dostupnost a prostoupenost našich zemí internetem? Jak se podle vás odráží menší obeznámenost s informačními technologiemi a případně i nižší počítačová gramotnost vliv na potenciálním zájmu těch, kteří by váš program mohli využívat jako profesní pomůcku?

Jurík: Dôvodom vätšieho záujmu o Theophila v anglicky hovoriacom svete nie je akási moja špeciálna orientácia práve na túto skupinu užívateľov, ale prostý fakt, že texty v iných jazykoch sú len ťažko dostupné a čo sa týka českého a slovenského trhu je situácia priam katastrofálna. Nedostatok voľne šíriteľných textov je tu akútny a zvyškok je pod kontrolou držiteľov autorských práv. Žiaľ, získať povolenie pre šírenie takéhoto textu nie jen len veľmi obtiažne, ale v mnohých prípadoch priam nemožné.

Napriek tomu si myslím, že záujem zo strany užívateľov je v našich krajinách dobrý. Ľudia si už na počítače zvykli, teraz ešte musia privyknúť aj tomu, že počítače dokážu plniť rôzne užitočné úlohy, napríklad aj pomáhať pri štúdiu biblie. Biblický program je tu stále ešte raritou a mám pocit, že mnohých ľudí skôr prekvapí, že biblický program dokáže aj iné veci, ako len zobrazovať biblický text.

MM: Myslíte, že tyto faktory, tedy neznalost fenoménu informačních technologií a jejich užitečnosti má podíl i na vámi zmíněném politováníhodném přístupu držitelů autorských práv k českým a slovenským textům? Nebo zde hraje roli i to, že v těchto jazycích téměř či vůbec neexistují, zejména v oblasti komentářů, "klasická díla", jež by dnes již nebyla pod tak striktní autorskoprávní ochranou?

Jurík: Musím jednoznačne povedať, že veľký podiel na ospalom prístupe držiteľov autorských práv je práve v nedocenení možností elektronického publikovania textov. Svetovým trendom je skutočne orientácia na počítačovú generáciu a stáva sa už pravidlom, že publikácie sú dostupné aj i v iných formách, než len iba ako výtlačky. Posun týmto smerom je v našich krajoch podľa môjho názoru iba otázkou času.

Na druhej strane, niektorí vydavatelia v zahraničí pružne využili ponúkané možnosti programu a tak je dnes na svete niekoľko CD titulov na báze "enginu" Theophilos.

MM: Jak se díváte na možnost, že by do našich zemí v dohledné době dospěla vůle i dobrovolnickou prací přispívat k zpřístupňování cenných informačních, uměleckých a duchovních hodnot, která mimo jiné pomohla vytvořit takové projekty jako je Gutenberg nebo CCEL?

Jurík: To si nedovolím predpovedať. Pravdou však je, že oba spomenuté projekty vznikly v trochu odlišných podmienkach.

MM: Jak vidno na internetu, kolem vašeho projektu vznikla, převážně v již zmíněném anglicky hovořícím světě, velmi činorodá obec lidí, kteří nejsou jen uživateli, ale i spolutvůrci projektu přispívající různými novými moduly. Jak velká tato obec přibližně je? Rozrůstá se, nebo jde už o stabilizované virtuální společenství?

Jurík: Vznik takejto obce myslím vyplynul z možnosti tvorby modulov. Mnoho užívateľov je členmi dnes asi dvestočlennej diskusnej skupiny, kde vznikla myšlienka vytvoriť spoločnú knižnicu modulov. Do tej môže prispievať ktokoľvek z užívateľov, moduly sú samozrejme šírené zdarma. Niektorí z nich sprístupňujú texty aj svojim spoluobčanom v iných krajinách. Ako príklad môžem uviesť knižnicu v afrikánčine, holandčine, alebo práve vznikajúcu poľskú knižnicu. Dúfam, že počet tvorcov modulov bude rásť. Veď Theophilos ešte nemá ani tri roky. :-)

MM: Pokud se nemýlím, tak vy i řada dalších přispěvatelů projektu Theophilos pochází z evangelické či evangelikální tradice. Zároveň ve spektru volně šiřitelných modulů necháváte zaznít řadě hlasů z celého spektra křesťanské tradice. Nakolik je pro vás významné, že váš program zjevně slouží a inspiruje ke sdílení "duchovních dober" lidmi v celé křesťanské ekumeně?

Jurík: Je to pre mňa veľmi dôležité. Theophilos sa zámerne neprofiluje ako produkt zameraný na určitú časť christendomu. Ja, ako ste správne postrehli, som protestant. Ale napriek tomu obsahoval Theophilos od svojho počiatku podporu aj pre Deuterokanonické knihy a pre preklady ktoré ich obsahujú. Je to aj preto, že mnohí moji priatelia sú katolického vierovyznania. Avšak iróniou je práve fakt, že české a slovenské (katolické - pozn. red.) preklady biblie nie sú k dispozícii. Prvým katolíckym prekladom bude populárny poľský preklad Biblia Tysiąclecia, ktorý bude distribuovaný v Poľsku.

Ivanu Juríkovi je 35 let, je ženatý a má 4 děti. Pracuje jako Information Systems Supervisor v jedné přední slovenské reklamní agentuře, programování je jeho koníčkem. Na vývoji programu Theophilos pracuje třetím rokem, počet uživatelů Theophila dosahuje v současnosti stovek tisíc, převážně v anglicky hovořícím světě.