Aktuální studie rozšířenosti drog mezi rakouskou mládeží dospěla k následujícímu závěru. Více než dvacet sedm procent mladých lidí v Rakousku má osobní zkušenost s drogou.

V roce 1996 zemřelo jen ve spolkové zemi Dolní Rakousko (bez Vídně) 18 mladých na předávkování drogou. V celém Rakousku bylo v roce 1996 více než 200 případů úmrtí na předávkování drogou. K tomu je nutné poznamenat, že až do výsledků zveřejnění této studie se Rakousko považovalo za zemi, která se nebezpečí drog celkem vzato vyhýbá. Drogy se během několika posledních let velmi rozšířily i přes velkou řadu různých protidrogových center, stovek protidrogových pracovníků a iniciativ jak vlády, tak odborných klinik a léčeben.

Ještě před deseti lety vypadala situace podstatně jinak. Protidrogová centra pečovala o zcela jinou klientelu, neboť konzumenti drog se rekrutovali především ze sociálních vrstev, či z mladých lidí nějakým způsobem psychicky narušených. Nyní je tomu zcela jinak. Více než 27 procent mladých lidí má osobní zkušenost z některou drogou. Jejich uživateli nejsou již děti a mladí žijící na okraji společnosti, ale děti a mládež z finančně dobře situovaných, mnohdy i prominentních rodin. Toto postavilo celou problematiku do nové dimenze.

Věková hranice nejčastějších konzumentů drog se pohybuje mezi 17 a 23 lety. Během příštích let se však dá očekávat posun věkové hranice směrem dolů. Podle aktuální studie má 7 procent dětí do patnácti let svoji osobní zkušenost s drogou. Pokud se jedná o marihuanu, přiznalo se k jejímu občasnému užívání v roce 1981 necelých pět procent mladých, v roce 1996 to již bylo přes dvacet procent. Relativně málo jsou v Rakousku rozšířeny tvrdé drogy. Jak ale vyplynulo ze srovnávacích studií, právě u nich se v nejbližších letech předpokládá největší rozšíření.

A kde jsou drogy nejčastěji k sehnání? Z výpovědí dětí a mladých vyplynulo, že jednoznačně nejčastěji se drogy dají sehnat na diskotékách, v určitých lokálech a na vysokoškolských kolejích. Dají se však sehnat i ve školách a dokonce i v mládežnických centrech.