Od pátku 5. května do neděle 7. května 2000 se na nejznámějším moravském poutním místě uskutečnilo již páté setkání vysokoškolské mládeže. Za účasti asi dvou set mladých, z čehož dívky jen lehce převažovaly (a to je pro křesťanské akce neobvyklé), se realizoval bohatý program.

Samotnému setkání předcházely pěší poutě olomoucké a brněnské akademické obce. Vycházelo se z Brna a ze Svatého Hostýna. Přes příznivé počasí byly letošní poutě poznamenány nižší účastí (z Brna šlo pouze 16 a z Hostýna 22 lidí). Jak ale Magazínu ChristNet.eu potvrdilo několik účastníků poutě z Brna, nebyla tato vůbec duchovní a jedna dívka ji charakterizovala jako "pouť přes tři hospody". Jediná modlitba zde byla v půli snídaně a to až na naléhání účastníků.

Na Velehradě začal program pro všechny, kteří sem doputovali jak pěšky, tak pomocí dopravních prostředků, v 19 hodin společnou mší svatou, kterou celebroval P.Michal Altrichter SJ. Večer byl zakončen netradičním táborákem na nedalekém sportovním hřišti. Ten se měl konat nejprve na samotném Velehradě, ale nakonec byl místním starostou zakázán. Flexibilní pochopení tak našli organizátoři až ve vesnici Modrá.

Sobotní program byl odrazem motta Zjevení krásy. V průběhu dopoledne se mohli účastníci dovědět o různých druzích umění a jejich začlenění do křesťanského života. Na výběr byla dána ve dvou dvouhodinových blocích řada témat, jako například nová evangelizace, film, sochařství, mediální kultura, fotografie, liturgický tanec atd.

"Přednášky nebyly oficiální, ale naopak byly osobní a ukazovaly křesťanský pohled. Byly pro mě přínosem, dozvěděla jsem se něco nového," říká jedna z účastnic, Kristýna Zádražná z Olomouce.

Po společně zpívané polední modlitbě a obědě následovala zajímavá pódiová diskuze v sále Vincentinum. Na téma současná křesťansky orientovaná literatura vydávaná v ČR, křesťanská nakladatelství a problémy související s vydáváním křesťanské literatury hovořili Josef Beránek (Portál), P. Jan Fatka (Karmelitánské nakladatlství), Tomáš Ježek (Refugium), Lubomír Pospíšil (Cesta), Martin C. Putna (UK Praha) a Přemysl Ruth (spisovatel a hudebník); diskuzi moderoval Bob Fliedr.

Jak upozornili mnozí nakladatelé, je velice možné, že pokud křesťané nezačnou více číst a kupovat křesťanskou literaturu, přestane vyloženě křesťanská literatura vycházet. Vydávat by se pak měla jen literatura implicitně křesťanská a na objednávku.

Sobotní program pokračoval mší svatou, kterou celebroval P. Pavel Koudelka, koncertem skupiny Svítání a varhaním koncertem otce Altrichtera. Během odpoledne a večera proběhla také mezi účastníky setkání anketa Průzkum partnerského chování křesťanů pořádaná redakcí Magazínu ChristNet.eu. Kdo chtěl, mohl zůstat na společnou adoraci, vytrvalci pak mohli při soukromé adoraci zůstat v kapli po celou noc. Ve dvě hodiny v noci jste ale v kapli našli již jen šest lidí.

Neděle začala ranními chválami. Po snídani se účastníci rozloučili s poutním domem Stojanov přesunuli se do velehradské baziliky na besedu s P. Cyrilem Vojtěchem Kodetem. Ten odpovídal na široký okruh otázek od antikoncepce po exorcismus. P. Kodet taktéž celebroval závěrečnou mši svatou. Po ní se vysokoškoláci rozjeli do svých mnohdy vzdálených domovů především na Moravě a ve východních Čechách.

6. studentský Velehrad se uskuteční za dva roky.

ChristNet.eu poskytl této akci hosting, proto můžete navštívit stránky týkající se 5. studentského Velehradu na www.katolik.cz/akce/velehrad2000.