Robert Něměc (RN): Jaký je současný křesťanský film?

Martin Müller: Nevím, jestli budu moci odpovědět na tuto složitou otázku. Samozřejmě najdete instituce, které se starají o křesťanský film. Spíše bych ale řekl, že u současných filmů – zaplať Pán Bůh za to – se stále objevují křesťanské motivy, křesťanská témata a současně i křesťanský svět.

RN: Je lepší, když dělají křesťanský film nezávislí autoři, nebo když to dělá nějaká křesťanská filmová společnost s evangelizačním či katechetickým záměrem?

Müller: Trend, že křesťanské věci by si měli dělat jenom křesťané, je svým způsobem slepá ulička. Na druhé straně další trend, že čím víc peněz se dá do filmu, tím víc lidí zevangelizujeme, je nejen slepá ulička, ale i nesmysl. Lze tedy těžko odpovědět. Optimální je, aby lidé, kteří na filmu dělají, měli křesťanskou formaci, ale především by to měli být dobří umělci – to je podstatné. Všechny velké filmy, které ještě dnes mohou oslovit, dělali lidé, kteří byli: a) věřící, za b) to byli velcí kumštýři.

RN: Které z křesťanských filmů byste doporučil?

Müller: Na jedné straně bych beze sporu doporučil Andreje Tarkovského, na druhé straně by to byl určitě Robert Russel. Všechno, co se pohybuje mezi tím, nějakým způsobem čerpá z jednoho či z druhého nebo jde cestou mezi nimi. Na jedné straně jde o ruskou školu, na druhé straně o francouzskou vytříbenost. Navrhoval bych tyto dva autory a všechno, co je kolem nich a co se sem vejde. Jsou se tam lidé jako Bergman, náš Edvard Štorm, František Vláčil…

RN: Jak si má křesťan vybrat dobrý film?

Müller: Křesťan si má vybírat dobrý film tak, že bude dobrým křesťanem. Být křesťanem znamená, že budu člověkem otevřeným. Nepůjde se na film jenom bavit, ale půjde na film s tím, že film mu na některé odpoví otázky, některé otázky mu položí. To si myslím, že je hlavním rozlišením a i pomůckou k tomu, aby se člověk rozhodl pro ten či onen film.

Může to být záležitost, že se bude informovat, co je to za režiséra, co před tím natočil, jestli je ten film natočen jen pro peníze, pro zisk. Jestli je film záležitostí pouhého efektu, nebo jestli je to záležitost osobní výpovědi, která je vždy rozhodující. U nejlepších filmů z křesťansko-duchovního světa jsou to většinou osobní záležitosti, které se autoři snaží skrze film vypovědět.

RN: Jak se dívat na film, který má bombastickou reklamu?

Müller: Film je problematický v tom, že s sebou nese finanční hledisko. Když se film vyrobí, stojí to peníze a je potřeba ho prodat. Myslím si, že je trošku takovým vodítkem nebo nápovědou, jestli má nový film obrovskou reklamu. To je pro mne vždy alarmující, že něco není v pořádku. Někdy to ale není dostatečné hledisko jako pro výběr filmu. Může to ale pomoci, když se producenti snaží s humbukem film prodat.

RN: Děkuji za rozhovor.

Ing. Mgr. Martin Müller učí na Vyšší odborné škole filmové ve Zlíně a je ředitelem centra pro výrobu filmů. Dříve pracoval v České televizi. Natočil desítky dokumentů a několik celovečerních filmů. Je ženatý, má jedno dítě.

Přepsala Lucie Vláčilová

Nechte si zdarma zasílat naše zprávy na mobil a e-mail