Je známo, že láska nebývá vždy opětována. Zralý člověk se s tím umí vyrovnat. V rozhovoru, na nějž se odvolává ctihodný pán Petr Válek, i v jiných svých veřejných projevech vyjadřuji úctu k Římskokatolické církvi. I při jistých výhradách k modelu jejího řízení si uvědomuji svou osobní spřízněnost s touto tradicí. Pan Válek tyto mé projevy odmítá. Naštěstí není oficiálním reprezentantem této církve. Ta se ústy svých představitelů vyjadřuje mnohem laskavěji.

Ač je to panu Válkovi divné, opravdu jsem z Katolické církve nevystoupil. Neprojevil jsem vůli opustit ji ani výslovně ani nepřímo. Je nadále mou duchovní vlastí. Dílčí výhrady vůči její římské větvi projevuji účastí na životě alternativního, rovněž katolického společenství a službou v něm.

Rozhodně mě nepřekvapuje, že se na nějaké katolické teologické fakultě učí katolická teologie. A pokládám za samozřejmost, že religionistika je okrajovou součástí tohoto základního studijního směru. Přeji pražské Katolické teologické fakultě UK, aby se tam zase přednášela a badatelsky rozvíjela katolická teologie.

Pokládá pan Válek kardinála Vlka jako pražského arcibiskupa a velkého kancléře za kompetentního, aby (spolu s ostatními českými biskupy) hodnotil fakultu? Já se s nimi v jejich názoru na chod fakulty v posledních letech shoduji. Pokud pan Válek nikoli, přihlédne k tomu jistě jeho biskup, až ho bude jednou pověřovat nějakou službou v církvi.

Chci panu Válkovi poděkovat za jeho starost o církev a o fakultu. Sdílím ji s ním, i když vidím východiska poněkud jinde. Přeji mu, aby byl jednou dobrým služebníkem církve. Nabízím mu osobní rozhovor, abychom mohli bez nepřiměřené medializace pokračovat v ujasňování a případném sbližování stanovisek. Rád ho též blíže seznámím se životem starokatolického společenství, aby si doplnil dosavadní představy konkrétnějšími zkušenostmi a poznatky.

Poznámka redakce: Tímto otevíráme novou rubriku Areopag, kde se bude na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutovat na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.

Článek Petra Válka Nechte si zdarma zasílat na e zprávy na mobil a e-mail