Se zájmem jsem si přečetl příspěvek pana Válka a odpověď doc. Štampacha. Na Štampachovo tvrzení, že neopustil Katolickou církev nemá podle mého názoru cenu reagovat, protože fakt, že nikdo nemůže zároveň sedět na dvou židlích je každému doufám zřejmý. Zájemcům doporučuji např. dobrou knihu A. Langa Církev - sloup a opora pravdy, Olomouc 1993, kterou I. Štampach spolu s dnešním provinciálem dominikánů P. Damiánem Němcem přeložil a doplnil.

Výjimku tvoří samozřejmě uvědomělí postmodernisté. Například právě I. Štampach tvrdí, že každý smí předpokládat pravdu svého tvrzení (vyjma rozporu) a přitom tím vůbec nic neříká o tvrzení jiných lidí (Nebojme se postmoderny (Perspektivy, 94/5)), či o Bohu musíme něco tvrdit a zároveň to popírat - myslet v rozporu (Život, duch a všechno, s. 121, Sursum 1994).

Zajímavější je podle mého názoru otázka, zda je doc. Štampach tedy starokatolíkem (viz oficiální stránky Starokatolické církve v ČR www.starokatolici.cz) a potažmo křesťanem. Ve Štampachově případě je podle mého názoru tato otázka snadno zodpověditelná vzhledem k jeho velmi rozsáhlé publikační činnosti, kterou docela pozorně sleduji od počátku devedesátých let. Zatímco v pracích z počátku devadesátých let jsou spíše jen určité náznaky, tak naprostým masakrem křesťanského (v nejširším možném slova smyslu) myšlení je autorova nejnovější kniha A nahoře nic (Portál, Praha 2000).

V centru křešťanství stojí pochopitelně trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Ježíš je pak pro každého křesťana cestou, pravdou a životem. Pan Štampach však soudí něco jiného. Nejspolehlivější cestu nachází v "tradici, která chce spojit moudrost dávných mystérií, biblický příběh o stavbě Chrámu, symboliku světla a řemeslné dovednosti s novověkým myšlením. Máme na mysli svobodné zednářství. Je střízlivé s racionální" (A nahoře nic, s. 88).

Křesťané o Bohu věří, že je svrchovaným Dobrem a Láskou. Docent Štampach ho však vykresluje jako tvrdého despotu: "Chceme-li si zachovat hrdost, nebudeme mít chuť plazit se v prachu před nějakým univerzálním kosmickým despotou" (tamtéž, s. 33).

Křesťané věří, že jediným prostředníkem ke spáse je Ježíš Kristus. Ivan Štampach však píše: "Časem lidem dochází, že žádné historicky podmíněmé vyznání nemůže nárokovat jednoznačnou platnost." (tamtéž, s. 104). Letos pak napsal v Lidových novinách (přesný odkaz bohužel nemám po ruce), že nelze trvat na univerzálnost křesťanství, protože prohlásit o našem Bohu, že je pravý, znamená tvrdit o všech ostatních bozích že jsou falešní.

Církev pak katolíci i starokatolíci považují za Bohem založenou a chtěnou, spolu se sv. Pavlem za mystické tělo Kritovo. Docent Štampach však nikoliv. Ve své úvaze o roku 2000 v Mladé frontě DNES 30. 12. 1999 napsal m.j.: "Nastupující rok má číslo, které není odvozeno od žádné vítězné bitvy, od nástupu žádného imperátora, od založení žádné říše, ani od nějakého epochálního vědeckého objevu či technického vynálezu. Je to počítáno, ještě ke všemu zřejmě s odchylkou několika let, od narození jednoho miminka chudým rodičům v periferním městečku jedné okrajové provincie Římské říše. Pacholátko vyrostlo, hlásalo už jako dospělý člověk jménem Ježíš brzký příchod apokalyptických časů a toto jeho očekávání se nenaplnilo. Mělo přijít Boží království a svou dějinnou pouť místo něj nastoupila jeho nepodařená karikatura zvaná církev."

Těchto několik citátů, zdůrazňuji že nikoliv vytržených z kontextu, ale přesně zapadajících do kontextu celého Štampachova myšlení myslím jednoznačně dokládá, že se bohužel pohybuje nikoliv jen mimo Katolickou církev, ale mimo křesťanství vůbec. Jeho místo je v širokém komplexu hnutí New Age, což sám nevědomky potvrdil v diskusi po přednášce na Akademických týdnech již v roce 1996, kdy na přímou otázku odpověděl, že New Age nepředstavuje žádné nebezpečí.

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.

Docent Štampach se k tomuto příspěvku odmítl na veřejnosti vyjádřit.

Už jste se s někým pobavili na Diskuzích ChristNet.eu? Chat i seriozní debaty v jednom!